Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Přiřazování kreditních bodů kombinacím znalostí, dovedností a kompetencí v NS

Cíl : Navrhnout a vyzkoušet sofistikovaný způsob využívání datové základny Národní soustavy kvalifikací

Popis: Přiřazování kreditních bodů pro dosud zpracované dílčí kvalifikace v NSK bude založeno na tom, že speciálně vytvořený počítačový program pro jakoukoliv zadanou kombinaci znalostí, dovedností a kompetencí:

  • nalezne v NSK takovou dílčí kvalifikaci, která danou kombinaci znalostí, dovedností a kompetencí obsahuje,
  • nalezenou dílčí kvalifikaci (pokud bude hledání podle předchozí položky úspěšné) identifikuje, zobrazí a umožní tak hodnocení míry shody a rozhodnutí o počtu přiřazených kreditních bodů.

Vlastní přiřazení kreditních bodů bude zásadně vycházet z principů popsaných v návrhu akce 1.

Hodnocení potřebnosti akce:  1,4

Nahoru