Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 12/2007

Demografické změny a pracovní síly v Evropě  * Vzdělávání a zaměstnanost na Sibiři * Francouzská Generace 98 po sedmi letech * Nové povolání: mechatronik  * Předčasné odchody ze školy v Dánsku  


Zpravodaj 12/2007

Editorial
Předsednictví Evropské unie se od ledna ujme Slovinsko jako první z deseti zemí, které se k EU připojily 1. května 2004. Podobnost slovanských jazyků je někdy zavádějící. Slovinské předsednictví EU zní ve slovinštině Slovensko predsedstvo EU 2008 (na Slovensko přitom tato funkce čeká až v druhé polovině roku 2016). Logo slovinského předsednictví, jehož autorem je Robert Kuhar, má připomínat dubový list. Dub symbolizuje pevnost, vytrvalost a spolehlivost Slovinců, kteří si, jsou-li pod tlakem, zachovávají rozvahu a promýšlejí svá rozhodnutí. Dubové dřevo je velmi kvalitní, proto se používá například na vinné sudy. Z jiného pohledu představuje logo pět klasických prvků: oheň je žlutá hvězda uprostřed, připomínající též hvězdy na vlajce EU; zemi zastupují tři modré vrcholky Triglavu, nejvyšší hory Slovinska, na kterou má vystoupit každý opravdový Slovinec (jinou „národní“ horou je 667 metrů vysoká Šmarna gora, která se náhle zvedá z roviny nedaleko Lublaně, podobně jako Říp; na tu se dostanete snadněji než na Triglav); voda teče dole a připomíná řeky a moře tvořící součást přírodních krás Slovinska, symbolizuje hloubku a moudrost, tedy i slovinskou politickou, hospodářskou a kulturní vyspělost, tekoucí voda představuje zdravý životní styl; vzduch jsou bílá místa uvnitř loga, znamenají svěží vzduch a touhu Slovinců vdechnout život do všeho, co konají; éter představuje nehmotnost, a tím svobodu a duchovní hodnoty, odráží tradiční ekologickou orientaci Slovinska. Rok 2008 bude Evropským rokem interkulturního dialogu. Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) však koncem roku 2005 rozhodla, že rok 2008 bude zasvěcen rostlině s latinským jménem solanum tuberosum, která údajně roste na světě již nějakých 8000 let a u nás se jí říká brambory (https://www.potato2008.org). Do Evropy se brambory dostaly relativně nedávno, přesto se nejen v jednotlivých zemích, ale i v jednotlivých krajích vyvinulo množství rozmanitých druhů jídel, ve kterých brambory tvoří podstatnou složku. Možná by vzájemná výměna receptů mohla být příspěvkem k interkulturnímu dialogu.  Evropská komise vyzvala koncem listopadu jedenáct členských států (Bulharsko, Kypr, Českou republiku, Estonsko, Španělsko, Finsko, Itálii, Litvu, Polsko, Portugalsko a Spojené království), které Komisi nesdělily, jak provádějí směrnici o uznávání průkazů způsobilosti námořníků, aby tak učinily. Směrnice zavádí automatické uznávání národních průkazů způsobilosti, které má usnadnit pohyb námořníků z jednoho členského státu do druhého, a tak pomoci řešit problémy s nedostatkem námořníků v EU. Mladší čtenáře možná překvapí, co dělá vnitrozemské Česko mezi námořními státy. Československá námořní plavba byl založena v roce 1959. Za dobu své existence vlastnila postupně 44 lodí, které byly ve své době vždy jedny z nejmodernějších a schopny plavby ve všech mořích. Totéž platí o kvalifikacích námořníků. Námořní důstojníci studovali většinou v Polsku nebo v SSSR, lodníci byli absolventy středních odborných škol a učilišť. Služby ČNP byly v námořní obchodní dopravě ve světě velmi žádané a podnik byl po celá léta vysoce výdělečný. V roce 1992 byla ČNP privatizována v první vlně kuponové privatizace. V roce 1995 se majoritním akcionářem staly Harvardské fondy a celá flotila pak zmizela beze stopy někde u Bahamských ostrovů.Pokud si chcete dát na nový rok předsevzetí, že budete pilnější, zvažte ještě výrok (pracovité) Agathy Christie: Nemyslím si, že nouze je matka vynalézavosti – vynalézavost, podle mého názoru, vzniká z nicnedělání, možná také z lenosti. Aby si člověk ušetřil námahu.AK 

Nahoru