Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Základní informace

logo.JPG

 

 

 

Celoživotní učení komplikuje nedostatečná komunikace a spolupráce mezi poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy a orgány působícími v této oblasti na různých úrovních a v různých zemích. Vzniklé překážky občanům brání v přístupu ke vzdělávání, ztěžují jim pohyb v rámci EU a brání jim věnovat se celoživotnímu vzdělávání a učení ve všech aspektech života.

Evropský rámec kvalifikací (EQF) by měl celoživotní učení podpořit cestou zvýšení transparentnosti a vzájemné důvěry v oblasti kvalifikací.

EQF jako nástroj podpory celoživotního učení zahrnuje všeobecné vzdělávání, vzdělávání dospělých, odborné vzdělávání a odbornou přípravu i vysokoškolské vzdělávání.

Díky posunu k výsledkům učení je zaveden společný jazyk, který umožňuje srovnávat kvalifikace podle jejich obsahu a profilu, a nikoli podle metod a postupů poskytování.

Jádrem EQF je systém osmi referenčních úrovní . Jsou vymezeny souborem popisů („deskriptorů") označujících výsledky učení, které jsou při udělení či potvrzení určité kvalifikace relevantní ve vztahu k příslušné kvalifikační úrovni a k jakémukoliv systému kvalifikací.

Popis všech osmi referenčních úrovní EQF je založen na výsledcích učení, které jsou chápány jako vyjádření toho, co dotyčná osoba ví, čemu rozumí a co umí při ukončení procesu vzdělávání a učení.

V EQF jsou výsledky učení popsány jako kombinace znalostí, dovedností a kompetencí.

Další dokumenty k EQF (pdf.) Další dokumenty k EQF (pdf.) (374,31 KB)

Nahoru