Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zainteresované subjekty

Projekt ESCO je otevřený, zúčastnit se může jakýkoliv relevantní subjekt z veřejného nebo soukromého sektoru. Všechny organizace, které chtějí přispívat k vytváření projektu ESCO budou přizvány k účasti na odborné práci. Jejich přesná role a povinnosti vyplývající z účasti na projektu jsou v současné době předmětem diskuze. První jednání na toto téma proběhla na Konferenci zainteresovaných stran ESCO ve dnech 17. – 18. března 2010 v Bruselu.

Jednání v Bruselu se účastnily mj. tyto subjekty:

Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Generální ředitelství pro překlady

CEDEFOP

OECD

PES

sociální partneři, poskytovatelé profesní přípravy a vzdělávání, akademici atd.

Nahoru