Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Vzdělávání dospělých v Evropě

Na počátku 21. století zaujímá celoživotní vzdělávání v agendě evropské politiky spolupráce ve vzdělávání hlavní místo. Ministři školství zemí EU jsou přesvědčeni o důležitosti vzdělávání dospělých a o jeho podstatném přispívání ke konkurenceschopnosti, zaměstnatelnosti a sociálnímu začleňování. Shodli se na tom, že by se do roku 2020 mělo nějaké formy vzdělávání účastnit alespoň 15 % dospělých.  

Nejvíce nekvalifikovaných dospělých je v jižní Evropě

V roce 2009 bylo v Evropské unii kolem 76 milionů dospělých, kteří nedosáhli středního stupně vzdělání, jež je považováno za základ pro úspěšný vstup na trh práce i pro udržení zaměstnatelnosti. Tato skupina zahrnuje asi 23 milionů dospělých, kteří neukončili žádné další formální vzdělávání po prvním stupni základní školy. Zatímco v České republice tvořili v roce 2009 dospělí ve věku 25 až 64 let s nižším než středním vzděláním jen 8,6 % populace (což je nejnižší hodnota v Evropě), ve Španělsku a v Itálii jejich podíl dosahoval téměř 50 %, v Portugalsku a v Turecku byl dokonce vyšší než 70 %. V sousedním Německu činil tento podíl necelých 15 %, ve Velké Británii nedosáhla středního vzdělání celá čtvrtina dospělé populace. Kvůli této situaci stojí před evropskými zeměmi různé úkoly v souvislosti s vytvářením programů „druhé šance“.Možnosti zvyšování kvalifikace

Problémem i nadále zůstává, že se dospělí s nízkou kvalifikací také méně účastní formálního celoživotního vzdělávání. To může zčásti souviset se strukturálními překážkami v systémech formálního vzdělávání, neboť v mnoha evropských zemích mají dospělí bez ukončeného základního vzdělání jen omezené možnosti k postupu na vyšší úroveň kvalifikace. Některé země poskytují programy formálního vzdělávání uspořádané do modulů nebo jednotek, což umožňuje žákům zvolit si vlastní učební cestu a postupně shromažďovat různé složky kvalifikace. V několika zemích mohou dospělí skládat zkoušky opravňující k udělení formálních certifikátů a kvalifikací bez absolvování vzdělávacích programů. To umožňuje dospělým, aby se připravovali na zkoušky svým vlastním tempem nebo si nechali uznat výsledky učení, které získali mimo formální vzdělávání.

Anna Konopásková

Pramen: Adults in Formal Education: Policies and Practice in Europe. Brussels: Eurydice, 2011.

Nahoru