Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Vzdělávání a výkon práce

Tvorba  a naplňování Národní soustavy kvalifikací je příležitostí pro spolupráci všech, kterým záleží  na kvalitě vzdělání a kvalifikaci občanů České republiky i na efektivním využívání potenciálu, který toto vzdělání a kvalifikace představuje.

 03.jpg

Národní soustava kvalifikací je  novým nástrojem, který stávající kvalifikační a vzdělávací systémy doplňuje a přispívá  k jejich provázání, zastřešení, zprůhlednění a doplnění o chybějící systémové nástroje (např. o kvalifikační a hodnoticí standardy).

V cílovém stavu budou kvalifikační standardy v Národní soustavě kvalifikací odpovídat popisům požadavků na příslušná povolání v Národní soustavě povolání, která je vytvářena na základech Integrovaného systému typových pozic

Více informací o Národní soustavě povolání je možné získat zde

Nahoru