Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Vývoj nových kvalifikací

Národní soustava kvalifikací bude mít určující roli v procesech vývoje a stanovování nových kvalifikací v České republice. Doplní tak dosud fungující mechanismy, které se opírají zejména o dva pilíře:

1) Nové kvalifikace a pracovní profily jsou na národní (celostátní) úrovni vyvíjeny hlavně ve „světě práce", tedy s výrazným vlivem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a dalších sociálních partnerů, zejména zaměstnavatelů. Od roku 1998 postupně roste význam Integrovaného systému typových pozic (ISTP) s následujícími charakteristikami:

  • Byl vytvořen a je udržován díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
  • Do jeho vytvoření a udržování jsou zapojeny všechny celostátně významné organizace zaměstnavatelů (např. Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Unie zaměstnavatelských svazů) a zaměstnanců (např. Českomoravská konfederace odborových svazů).
  • Na tvorbě systému participuje i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národní ústav odborného vzdělávání - pro který je ISTP zdrojem informací ze světa práce využívaným při tvorbě vzdělávacích programů.
  • Systém je volně přístupný na internetu (www.istp.cz). Jeho základem je tzv. kartotéka typových pozic. Typové pozice jsou zobecněním reálných pracovních pozic vznikajících a fungujících na regionální a lokální úrovni.
  • Systém je nastaven tak, aby jakýkoliv podnět týkající se popisu nové typové pozice a tím i nové kvalifikace bylo možné správcům systému sdělit a dosáhnout jeho doplnění.

ISTP není právně ukotven - musí proto být tak kvalitní a uživatelsky příznivý, aby obstál v konkurenčním prostředí. Kvalitu potvrdily i výsledky mezinárodních obsahových auditů, systém převzala a implementuje další členská země EU - Slovenská republika.

2) Dalším zdrojem vývoje nových kvalifikací je oblast vzdělávání, zejména odborného. Nejvíce formalizován je systém související s vývojem vzdělávacích programů pro počáteční odborné vzdělávání na středoškolské úrovni. Jde o:

  • vzdělávací programy vznikající na regionální či lokální úrovni (možnost škol navrhovat vlastní programy zohledňující i kvalifikační požadavky svého okolí),
  • vzdělávací programy vytvářené na centrální úrovni (v Národním ústavu odborného vzdělávání). Zohledňují standardy pro úplné kvalifikace - více informací zde (odkaz na oborové skupiny).

Nahoru