Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Související aktivity na české straně

logo.JPG

Národní soustava kvalifikací (NSK) je vytvářena s cílem vytvořit systémové prostředí, které bude podporovat:

     

  • srovnatelnost výsledků učení dosažených různými formami učení a vzdělávání,
  • možnost skládat úplné kvalifikace z kvalifikací dílčích,
  • přenos požadavků světa práce do oblasti vzdělávání,
  • veřejnou informovanost o všech celostátně uznávaných kvalifikacích
  • srovnatelnost kvalifikačních úrovní v ČR a v EU.

Více o NSK naleznete ZDE a nebo na stránkách https://www.narodni-kvalifikace.cz/ 

Byl schválen implementační plán „Strategie celoživotního učení ČR". Tento dokument zásadního významu byl zpracován, diskutován a schválen vládou ČR.. Představuje ucelený koncept celoživotního učení a je základním dokumentem pro ostatní průřezové a dílčí koncepce a politiky v této oblasti. Významným nástrojem, s jehož využitím strategie počítá, je právě Národní soustava kvalifikací.

Z hlediska zvýšení transparentnosti kvalifikací má zásadní význam možnost získávat a využívat dokumenty Europassu. Národní centrum Europass ČR, které tyto aktivity zajišťuje a koordinuje, funguje od roku 2005 v souladu s Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady o jednotném rámci pro transparentnost kvalifikací a kompetencí č. 2241/2004/ES. 

Nahoru