Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Souhrn informací o všech krajích - struktura zaměstnanosti, nově přijatí žáci a absolventi, nezaměstnanost absolventů


  • Struktura zaměstnanosti v krajích ČR

20112010, 2009, 2008, 2007, 2006

  • Nově přijatí žáci a absolventi v krajích ČR

201120102009, 2008, 2007

  • Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol v krajích ČR

2011, 20102009200820072006


Další informace lze nalézt také v těchto publikacích:

  • Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2010/11 (pdf)
  • Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2011 (pdf)

Nahoru