Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Sektorové rady

 

Sektorové rady - nově vytvářené sektorově zaměřené struktury, složené z odborníků nominovaných zaměstnavateli a jejich organizacemi ve spolupráci s „ústředními správními úřady“.

 

Model sektorových rad, je inspirován praktickými zahraničními zkušenostmi.Sektorové rady jako reprezentanti zaměstnavatelských organizací, orientovaných na prosazování odborných i ekonomicko-politických požadavků v oblasti rozvoje lidských zdrojů

 

Podnět tvorby Sektorových rad : vytváření Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání.

 

Rozvoj modelu sektorových rad umožnila veřejná zakázka realizovaná v gesci Ministerstva práce a sociálních věci.

Z prováděných analýz vyplývá, že navržený a realizovaný model funguje velmi dobře. Je pozitivně vnímán relevantními partnery i odbornou veřejností (včetně orgánů státní správy – ministerstev).

Klíčový význam má to, že vybudovaný mechanismus sektorových rad může fungovat i po skončení veřejné zakázky. Systémovou oporu pro udržitelnost a další rozšiřování modelu sektorových rad představuje jeho zakomponování do strategie celoživotního učení v České republice.

 

Činnost v rámci veřejné zakázky řídila Koordinační rada se zastoupením vedoucích pracovníků střešních organizací zaměstnavatelů – Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Hospodářské komory České republiky – a se zástupcem Národního ústavu odborného vzdělávání.

 

Kromě politiky celoživotního učení projekt sektorových rad úzce souvisí i s politikou zaměstnanosti.

 

Hlavními strategickými cíli sektorových rad je:

  •       stát se respektovaným zdrojem informací o trendech rozvoje sektorů, o pracovních silách a o potřebách zaměstnavatelů v sektorech,
  •       stát se důležitým partnerem orgánů státní správy pro oblast dalšího vzdělávání,
  •       nastavit pravidla fungování a vzájemné komunikace soustav, poskytujících základní informace pro oblast dalšího vzdělávání a zajišťovat aktuálnost a optimální fungování těchto soustav,
  •       být klíčovým aktérem v tvorbě prostředí pro rozvoj pracovní síly v sektoru a prosazovat inovační tendence v obsahu kvalifikací a spolupráce se školskými a dalšími vzdělávacími zařízeními.

Nahoru