Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Reakce na článek o Evropském rámci kvalifikací

V komerční příloze časopisu Reflex č. 35 z 1. září 2011 vyšel článek EQF – osm stupňů pro znalosti a kompetence, který je téměř celý doslovným přepisem části článku EQF pomůže lidem najít práci v zahraničí uveřejněného v časopise Odborné vzdělávání. Do tohoto převzatého článku je vložen jeden odstavec, který zpochybňuje zařazení ukončeného vzdělání na vyšších odborných školách a bakalářského cyklu vysokoškolského studia do stejné (šesté) úrovně EQF. Tvrzení, že „vysokoškolsky vzdělané bakaláře jako by to (zařazení na stejnou úroveň s absolventy VOŠ) sráželo o patro níž“, zde není ničím podloženo a ani tomu tak není. V přiřazovacím procesu, v rámci kterého jsou všechny kvalifikace v evropských zemích přiřazovány k osmi úrovním jednotného evropského rámce kvalifikací EQF tak, aby byly v Evropě porovnatelné, probíhá již přes rok rozsáhlá debata, které se účastní také zástupci vysokých škol. Přiřazení ukončeného vzdělání na VOŠ na šestou úroveň EQF je výsledkem konsenzu široké skupiny odborníků, s nímž vyjádřily v připomínkovém procesu souhlas všechny relevantní strany, a odpovídá přiřazení srovnatelných kvalifikací v jiných evropských státech.

Zároveň se ohrazujeme proti takovému způsobu psaní článku, kdy autorka pouze přepíše článek z jiného časopisu bez vědomí autorů a přidá jeden odstavec se svým ničím nepodloženým názorem. Přitom při přepisování článku z Odborného vzdělávání měl/a autor/ka možnost všimnout si kontaktních osob nebo webových stránek Koordinačního centra pro EQF (www.eqf.cz) s uvedenými kontakty a na případné nejasnosti se nás zeptat.

 

Ing. Jitka Pohanková

Vedoucí projektu NCP EQF a náměstkyně ředitele Národního ústavu pro vzdělávání

Nahoru