Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Projekt CREDCHEM

CREDCHEM.jpg

 

 

Cíle

CREDCHEM je mezinárodní projekt zaměřený na testování možnosti přenosu kreditů odborného vzdělávání (ECVET) v Evropě v oblasti chemie. Projekt je založen na realizaci učitelských a studentských mobilit, které by měly prohloubit dialog a mezinárodní spolupráci při tvorbě jednotek učení. Ty by měly sloužit jako základní stavební kameny budoucích mezinárodních kvalifikací, které budou přenositelné mezi jednotlivými státy. Projekt CREDCHEM klade důraz především na osobní kontakt a vzájemné setkávání pedagogů chemických škol, což je přístup, který by měl garantovat maximální využitelnost výsledků projektu i po jeho skončení.

 

Mezinárodní stránky projektu

Na těchto stránkách naleznete bližší a aktualizované informace o projektu ( v Německém jazyce).

 

Akutality

23. - 24. března 2009: Ustanovující jednání projektu CREDCHEM v Bonu (1. meeting)

Setkání se konalo v BIBBu. Na tomto jednání byla představena idea projektu CREDCHEM, spolupracovníci projektu a rozdělení úkolů, financování, evidence a kontrola. Byl podepsán dokument o vzájemné spolupráci.

 

16. – 17. června 2009:  2. meeting proběhl v Drážďanech

Setkání se konalo v SBG Dresden, GmbH.  Na tomto 2. Jednání se projednávalo rámcování projektu, potřeby pro další řešení, o internetových stánkách projektu, o letáku CREDCHEM a jeho prvním návrhu, o logu projektu, diskutovalo se o jednotkách učení (JU) a o JU navržených TÚ Dresden ( prof.Dr. Manuela Niethammer),

Logo Logo CREDCHEM

 

 

 

DSCF1908.JPGDSCF1909.JPG

 

 

 

 

 


2.-3. prosince 2009: Mezinárodní jednání projektového týmu v Praze (3. meeting)

  • Jednání se týkalo především plánovaného podání žádosti o projekt LdV Partnerství pro financování mobility učitelů v příštím roce
  • Byl představena webová platforma www.credchem.eu
  • Byly představeny „rodné listy“ jednotek učení, které by se měly pro přehled vyplnit
  • Dohodnut termín konání tzv. letní akademie v Drážďanech na konci srpna 2010

12. ledna 2010: Setkání se školami zapojenými v projektu v Praze

  • Zástupci škol zapojených v projektu se setkali v Praze se zástupci NÚOV, aby se seznámili s výsledky mezinárodního jednání
  • Školy slíbily, že zváží počet učitelů vyslaných na mobility v příštím roce a s pomocí NÚOV společně vyplní žádost LdV Partnerství

22.-23. dubna 2010: Mezinárodní jednání projektového týmu v Bratislavě (4. meeting)

  • Německou stranou byl představen systém jednotek učení, založený na učebních úkolech, pracovních úkolech a zkouškách
  • Byla dále diskutována podoba webové platformy
  • Byla diskutována podoba dokumentů memorandum o porozumění, learning agreement a transcript of records
  • Proběhla kontrola vytvoření Projektových rad v jednotlivých zemích

 

EPSN2460.JPG4meeting.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18.6.2010 - Přednáška na symposiu „Anspruch an die Verbundarbeit aus europäischen Bildungspartnerschaften“

Franti__ek_2meeting.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21. – 22. října 2010 : 5. meeting CREDCHEM v Padově, ( Monte Grotto)

 

Hlavním bodem jednání bylo zhodnocení prací na projektu za období jeho 1. poloviny. Materiál byl rozeslán všem členům projektové rady a členům řídícího týmu CREDCHEM v ČR.

Podstatným bodem byla analýze, proč nedošlo k mobilitě učitelův v srpnu a září 2010. Bylo dohodnuto, že mobility učitelů se budou řešit bilaterálně a jako první proběhnou mobility mezi Itálií a Slovenskem a to již v Padově. Druhou vlnou budou mobility mezi Českem, Slovenskem a Německem v prosinci v Drážďanech a poslední mobility proběhnou v dubnu 2011 v Sofii.  Do konce února musí být předložena žádost o mobility studentů pro rok 2011.

Třetím velmi důležitým bodem jednání byly jednotky učení, jejich náplň přijatelná pro všechny partner a jejich hodnocení – přiřazení kreditních bodů. ČR převzala úkol navrhnout jiné řešení, než předkládal SBG a to do konce roku 2010.

Z jednání v Padově – 5. meeting

5meetingPraha.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. – 15. dubna 2011: 6. meeting CREDCHEM v Sofii

 

Podstatou jednání bylo zahájení 3. třetiny trvání projektu.

V první části byl kladen  důraz na ekonomiku a administrativu vykazování. Bylo konstatováno, že ze strany EU je zatím projekt hodnocen 70%. Bylo doporučeno svolat projektové rady a informovat je o stavu projektu a o pololetním hodnocení. Byli upozornění na nutnost používání loga a také všech log vztahujících se k projektu a to na každém dokladu.

V druhé části se projednávalo „Memorandum o porozumění“ a byla nabídnuta ze strany NUOV rozšířená verze memoranda.

Bylo konstatováno, že mobility učitelů na základě vlastních iniciativ proběhly. Letní akademie se plánuje v tomto roce.

Projednávaly se navržené jednotky učení a jejich využití při provádění mobilit žáků. Diskutovalo se o problematice stavu potvrzování a uznávání splněných jednotek učení.

Příští setkání bude v Bonu, 5. A 6. prosince 2011 Toto setkání bude poslední a proběhne na něm vyhodnocení projektu.

Foto:
1. Před knihovnou Cyrila a Metoděje v Sofii
2. Řídící tým před hotelem Ria v Sofii
3. Zasněžená Vitoša (15.4.2011)

DSCF2025.jpg

DSCF2038.jpg

DSCF2048.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


19.10. zasedala Projektová rada Projektu CREDCHEM

Zde je Program jednání Program jednání (173,73 KB) a zde Prezenční listina Prezenční listina (258,62 KB) zúčastněných partnerů projektu.


Leták projektu CREDCHEM

Pdf soubor ke stažení Pdf soubor ke stažení (581,40 KB)

Informace o partnerech projektu CREDCHEM.

 

Jednotky učení  – Práce v laboratoři

Všechny připojené soubory v .pdf, jsou pracovní úkoly vypracované v ČR

JU 1: Míchání a dělení látek: 
Míchání (254,77 KB) , 
Filtrace (249,06 KB) , 
Mletí (348,34 KB) , 
Sedimentace (327,40 KB)

JU 2: Stanovení látkových konstant a vlastností látek:
Stanovení fyz-chem. konstant (224,56 KB) , 
Bod vzplanutí (192,41 KB) , 
Hustota a viskozita (200,66 KB) ,  
Index lomu atd (196,96 KB), 
Tepelná roztažnost (196,59 KB) ,  
Tepelná vodivost (194,32 KB) ,  
Stanovení kyseliny vinné (311,91 KB)

JU 3: Spektroskopie:  
Spektrofotometrie Fe (213,87 KB),
Spektrofotometrie dusičnany (188,32 KB)

JU 4a: Volumetrie
Mangan titrace (205,57 KB), 
Ibuprofen (371,60 KB), 
Stanovení silné anor. kyseliny (186,25 KB)

JU 4b: Gravimetrie:
Gravimetrie vápenatých iontů (344,97 KB)

JU 5: Chromatografie

JU 6: Výroba organických a anorganických látek:
Azobarviva (249,06 KB) ,
Příprava mýdla (328,17 KB) ,
Vylučování mědi (249,27 KB)

JU 7: Syntéza látek

JU 8a: Izolace a stanovení mikroorganismů

JU 8b: Izolace látek z biologického materiálu

 

Závěr projektu CREDCHEM - Bonn 1.-2. 12. 2011

zaver_bonn__1_.JPG

zaver_bonn__2_.JPG

 

Nahoru