Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Organizace dialogu se sociálními partnery

Organizace dialogu se sociálními partnery se děje na několika následujících úrovních:

  • Na národní (celostátní) úrovni
  • Na regionální úrovni
  • Na sektorové úrovni
  • Na úrovni podniků

Rámcové shrnutí odpovědnosti sociálních partnerů platné zejména v oblasti počátečního odborného vzdělávání: 

Úroveň

 

Hlavní oblasti

 

celostátní

 

Spolupráce při vytváření právních norem a vládních dokumentů a vyjadřování připomínek k návrhům těchto dokumentů.

 

regionální

 

Spolupráce při vytváření strategických dokumentů na úrovni krajů a vyjadřování připomínek a doporučení k těmto dokumentům.

Spoluúčast na rozhodování o optimalizaci sítě škol.

 

sektorová

 

Spolupráce na tvorbě kvalifikačních a hodnoticích standardů, na tvorbě rámcových vzdělávacích programů a na vytváření jednotných zadání pro závěrečné zkoušky.

 

podniková

 

Spolupráce podniků a firem se školami a dalšími poskytovateli vzdělávání na přípravě i na realizaci vzdělávacích programů.

 

Význam zapojení sociálních partnerů do ovlivňování cílů a obsahu odborného vzdělávání podtrhuje i to, že je sociální partnerství zmíněno jako jeden z hlavních strategických směrů v materiálu Strategie celoživotního učení ČR.

Nahoru