Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Nové dovednosti pro nová povolání (New Skills for New Jobs)

S projektem ESCO souvisí projekt Nové dovednosti pro nová povolání, který má za cíl identifikovat předpokládaný vývoj požadavků na kvalifikace v návaznosti na vznik nových typů povolání. V rámci tohoto projektu byly vypracovány studie, které se zaměřují na předpokládaný vývoj požadavků na kvalifikace ve vybraných odvětvích.

Prostřednictvím projektu oborových skupin se v současnosti dostávají do prostředí středních odborných škol české překlady těchto evropských studií. Zájemci si mohou zde stáhnout v pdf český překlad textu studií v těchto odvětvích:

Automobilový průmysl Automobilový průmysl (526,67 KB)

Doprava a logistika Doprava a logistika (486,75 KB)

Elektřina, plyn, voda a odpady Elektřina, plyn, voda a odpady (499,60 KB)

Hotely a restaurace Hotely a restaurace (487,16 KB)

Chemie, farmacie a plasty Chemie, farmacie a plasty (546,94 KB)

Nábytkářství Nábytkářství (416,56 KB)

Nekovové materiály Nekovové materiály (466,87 KB)

Ostatní služby Ostatní služby (483,55 KB)

Polygrafie a vydavatelství Polygrafie a vydavatelství (543,25 KB)

Poštovní služby Poštovní služby (446,14 KB)

Telekomunikace Telekomunikace (424,12 KB)

Textil Textil (1,14 MB)

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče (437,77 KB)

Nahoru