Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Mechanismy zapojování sociálních partnerů

Rámec oborových skupin zahrnuje více úrovní - od celostátní  po regionální. Na celostátní úrovni jsou vytvářeny odborné skupiny zaměřené na významná témata, na regionální úrovni  pracovní skupiny, ve kterých se mohou angažovat zástupci místních firem, podnikatelé, regionální a místní úřady atd.

Aktivity spojené s popisem požadavků světa práce by navíc měly vytvořit a ověřit některé nové formy spolupráce mezi sférou vzdělávání a sociálními partnery, např. modifikaci zahraničního modelu sektorových (odvětvových) rad.

Zapojování sociálních partnerů do rozvoje odborného vzdělávání probíhá také na projektové bázi v rámci různých programů. Zvláště významné jsou velké systémové projekty řešené v kompetenci MŠMT nebo MPSV.

Zásadní význam mají projekty zaměřené na vytváření a zavedení:

Díky dalším systémovým projektům tak jsou sociální partneři zapojeni do všech částí řetězce:

 

1. SOUSTAVA POVOLÁNÍ

 

 

 

 

2. SOUSTAVA KVALIFIKACÍ

 

 

 

 

3.VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

 

 

 

 

4. ZKOUŠKY A HODNOCENÍ

 

Motivační faktor: možnost reálně ovlivňovat cíle a obsah vzdělávacích programů počátečního i dalšího odborného vzdělávání.

Nahoru