Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Manuál PaM – VIP III RAMPS

-          Počet vyplňovaných pracovních výkazů práce se řídí počtem DPČ (na každou DPČ je nutné vyplňovat samostatný pracovní výkaz), počet hodin uvedený na DPČ musí být shodný s odpracovanými hodinami na pracovním výkaze

-          Pracovní výkazy budou všem zúčastněným zaslány na e-mailové adresy do konce roku 2011

-          Dovolenku stačí vyplnit jednu na čerpání dovolené ze všech DPČ (viz příloha č. 1), tzn. v případě čerpání dovolené musí být dovolená uvedena na všech pracovních výkazech, roční nárok činí 40 dní, dovolenku je nutné dodat zaměstnavateli nejpozději 5 dní před čerpáním dovolené

-          Potvrzení dočasné pracovní neschopnosti je potřeba nechat si vystavit na všechny DPČ (na každou DPČ bude 1 neschopenka), neschopenku je nutné neprodleně dodat zaměstnavateli

-          Ošetřování člena rodina na DPČ není dle zákonných předpisů možné

-          Veškeré podklady pro zpracování mezd (dovolenky, neschopenky, pracovní výkazy) musejí být zaměstnavateli dodány nejpozději do 3. pracovního dne následujícího měsíce

-          Cestovní příkazy budou vypisovány z místa výkonu práce uvedeného na DPČ a proplaceny po dodání bezchybného příkazu zaměstnavateli, poskytování cestovních náhrad je upraveno ve směrnici o cestovních náhradách, která bude v průběhu ledna 2012 aktualizována a poté bude zaslána na e-mailové adresy

-          Růžové Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků je možné mít podepsané pouze u 1 zaměstnavatele – tzn., pokud bude NÚV hlavním zaměstnavatelem, toto prohlášení na vyžádání zašleme, pokud NÚV nebude hlavním zaměstnavatelem, je nutné vyplnit a dopravit do sídla zaměstnavatele Prohlášení (viz příloha č. 2)

-          Do konce roku 2011 bude sděleno jméno zaměstnance, který bude mít na starosti veškeré personální a mzdové záležitosti v rámci projektu a současně i místo odevzdávání veškerých podkladů pro personální a mzdovou oblast


PROHLÁŠENÍ PROHLÁŠENÍ (27,00 KB)

DOVOLENKA DOVOLENKA (61,00 KB)

Docházka DOCHÁZKA (923,00 KB)


Nahoru