Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Irena Palánová a Miloš Rathouský  

prirucka text publikace (474,97 KB)


prirucka_projekty.jpg Praktická příručka je určena všem školám, které se chystají podat projekt a jeho prostřednictvím čerpat dotace z evropských fondů. Text obsahuje přehled operačních programů, v rámci nichž lze zažádat o evropské prostředky, výčet možných témat projektů, informace o náležitostech projektu i popis fází, kterými každý žadatel o dotaci projde od prvního nápadu až po uzavření projektu. Autoři textu přitom vycházejí ze svých pětiletých zkušeností a praktických postřehů škol. Příručka přináší konkrétní rady i chyby, které pramení ze zkušeností škol při podávání projektů v minulém programovacím období. Pro žadatele o dotaci z fondů EU jsou zde k dispozici rovněž podrobné návody na vyplnění projektové žádosti, projektového záměru a také logického rámce projektu.

Nahoru