Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Finanční gramotnost

Orientovat se ve světě finančních nabídek a produktů je čím dál složitější. Bez této orientace ale nelze dobře spravovat osobní ani rodinné finance. Do škol se proto postupně zavádí finanční gramotnost jako velmi potřebný prvek ve výuce. Z toho důvodu Vám nabízíme informace o systému budování finanční gramotnosti v České republice a publikace, které s ní souvisejí.  

Dne 7. prosince 2005 vláda České republiky usnesením č. 1594 uložila ministru financí, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a ministru průmyslu a obchodu připravit materiál Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (dále jen „SBFG“). V prosinci 2007 proběhla aktualizace tohoto dokumentu v souladu se Strategií finančního vzdělávání. Součástí aktualizované verze SBFG jsou Standardy finanční gramotnosti pro základní a střední vzdělávání (viz příloha). Standard finanční gramotnosti je rozpracován do rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro střední vzdělávání (a to jak pro odborné, tak i pro gymnaziální)  a bude též rozpracován i do RVP pro základní vzdělávání.

SBFG_finalni_verze.pdf SBFG_finalni_verze.pdf (197,33 KB)

exclamation.png Více informací o této problematice naleznete na stránkách Ministerstva financí.


Informace o dění na poli finanční gramotnosti

 

  • Nová příručka už je k dispozici školám

Příručka pro střední odborné školy Finanční gramotnost - úlohy a metodika byla v lednu 2010 distribuována na školy.

TZ_fin.gramot10.doc TZ_fin.gramot10.doc (81,00 KB)

 


  • Připravujeme metodickou příručku pro učitele

V roce 2009 NÚOV pokračuje v řešení resortního úkolu Finanční gramotnost – Metodická příručka pro učitele. Jedná se o tvorbu navazujícího materiálu k úspěšné publikaci Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. Publikace je určena učitelům středních škol, kteří získají názorné příklady, jak pojmout finanční vzdělávání svých žáků. Na publikaci pracuje opět kolektiv autorů pod vedením Ing. Petra Klínského. Publikace bude školám distribuována zdarma na přelomu letošního a příštího kalendářního roku. Taktéž bude opět k dispozici i na webových stránkách NÚOV, MŠMT a na metodickém portále www.rvp.cz.

 


  • Workshop o finanční gramotnosti

18. května 2009 se na půdě Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně uskutečnil workshop Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, kterého se zúčastnili zástupci MŠMT, MF, NÚOV, VÚP a dalších organizací, které se podílejí na budování finanční gramotnosti v oblasti počátečního vzdělávání. Cílem workshopu byla vzájemná výměna informací a zkušeností s pedagogickou veřejností. Informace o proběhlém workshop naleznete na stránkách Institutu pro finanční trh MU.

 


  • Příručka o finanční gramotnosti - pomoc pro učitele

V rámci resortního projektu MŠMT NÚOV vydal příručku Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol, kterou zpracoval autorský kolektiv vedený Ing. Petrem Klínským. Příručka obsahuje i příklady dobré praxe a standardy finanční gramotnosti, které jsou k této publikaci přiloženy na CD-ROM. Příklady zpracovali zástupci základních a střední škol.

Cílem příručky je zprostředkovat učitelské veřenosti, co se problematikou finanční gramotnosti rozumí a napomoci jí při zapracování problematiky do školních vzdělávacích programů. Naopak si neklade za cíl metodické uchopení této problematiky. Nicméně NÚOV předpokládá, že z pověření MŠMT rovněž vydá i publikaci věnující se této problematice.

Příručka Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol byla vydána tiskem v polovině října 2008. Příručku obdržela každá střední škola v ČR. Materiál si můžete stáhnout v sekci Publikace.

 


  • Příručka pro učitele - metodická část

V rámci rezortního projektu MŠMT Finanční gramotnost - metodická příručka pro učitele, který NÚOV řešil v roce 2009, byla vytvořena publikace Finanční gramotnost - úlohy a metodika. Tato publikace navazuje na publikaci Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol (2008).

Obsah příručky je strukturován v souladu s jednotlivými částmi standardu FG pro střední školy. Příručka poskytuje především úlohy, které jsou vhodné pro využití přímo ve výuce finančního vzdělávání. Úlohy jsou uspořádány takto: první část obsahuje kratší úlohy určené pro procvičení problematiky finančního vzdělávání ve výuce, druhou část tvoří souvislejší úlohy včetně pracovních listů, které jsou určeny pro hlubší pochopení problematiky a praktickou aplikaci. Třetí část publikace tvoří řešení úloh a čtvrtou částí jsou vybrané metodické poznámky.

Příručka byla zpracována autorským týmem ve složení: Ing. Petr Klínský - OA Heroldovy sady Praha 10 a Ing. Danuše Chromá - ředitelka OA Jindřichův Hradec. Podklady pro publikaci zpracovávali vybraní experti na finanční vzdělávání, zástupci ze SŠ a SOU: Mgr. Z. Hypiusová; Ing. O. Münch; Ing. S. Tesařová,CSc.; Jiří Koubek; Ing. M. Škorpilová. Na podkladech dále spolupracovali zástupce za Českou spořitelnu, a.s. Mgr. P. Těšák a zástupce společnosti Conseq, a.s. Ing. M. Janák.

Příručka je v současné době v tisku a každá střední odborá škola obdrží jeden výtisk.

Příručku si můžete stáhnout zde.

 

 


  • Inovovace klíčového dokumentu - nové

Dokument Národní strategie finančního vzdělávání je aktualizací materiálu Strategie finančního vzdělávání z roku 2007. Jejím cílem je vytvořit systém vinančního vzdělávání v České republice. Dokument nabízíme ke stažení.

 

Narodni_strategie_Financniho_vzdelavani_MF2010.pdf Narodni_strategie_Financniho_vzdelavani_MF2010.pdf (175,42 KB)

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva financí.

 


  • Portál spotřebitelského vzdělávání DOLCETA - nové

Evropská komise financuje portál pro online spotřebitelské vzdělávání. Portál je připraven pro všechny členské země a je v jejich mateřských jazycích. Nabízí stovky článků poskytujících informace, rady a interaktivní kvízy týkající se celé škály spotřebitelských témat. Podstatnou informací pro učitele je, že jsou zde k dispozici materiály, které je možno využít přímo ve výuce. Jedním z témat, které je akcentováno je problematika finanční gramotnosti.

 

Portál navštívíte zde.

 


Kontakty na pracovníky NÚOV věnující se této problematice:

Národní ústav odborného vzdělávání, tel: 274 022 111

Eva Rathouská-Grmelová, eva.rathouska@nuv_cz

Lukáš Hula, lukas.hula@nuv_cz

Alena Hesová, alena.hesova@nuv_cz


Nahoru