Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Evropský rámec kvalifikací

Evropský rámec kvalifikací (EQF) je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi.

Kvalifikace je zkouškou ověřená schopnost toho, co člověk opravdu zná, umí a co je schopen vykonávat.

Úroveň EQF je velmi důležitým údajem při uplatnění člověka na evropském trhu práce, protože zahrnuje údaje o jeho nejvyšším dosaženém vzdělání a zprostředkovává zahraničním zaměstnavatelům informaci o tom, co uchazeč doopravdy umí.

Dosaženou úroveň EQF ovlivňují nejen znalosti a dovednosti, které člověk získá ve škole (od základní po vysokou), ale i znalosti a dovednosti, které získá v průběhu praxe nebo formou různých kurzů a stáží, pokud jsou ověřeny zkouškou s celostátní platností. Úroveň EQF si můžeme v průběhu života zvyšovat.

Přínosy zavedení jednotného kvalifikačního rámce:

  • umožní vzájemné porovnání kvalifikací v evropských zemích,
  • pomůže lidem při hledání práce i studia v zahraničí, protože zaměstnavatelé a školy snadno zjistí, co od uchazeče mohou požadovat a očekávat,
  • usnadní proces celoživotního učení, protože zahrnuje nejen kvalifikace získané ve škole, ale i mimo školu formou kurzů, stáží, seminářů, samostudiem apod.

Kde bude úroveň EQF uvedena?

Od roku 2012 budou všechny nové diplomy, vysvědčení, osvědčení a dokumenty Europassu opatřeny příslušnou úrovní EQ.

 

 

Nahoru