Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Dokumenty k iniciativě Nové dovednosti pro nová povolání

Sdělení Evropské komise Nové dovednosti pro nová pracovní místa – Předvídání a zohledňování potřeb trhu práce a potřebných kvalifikací

16.12. 2008 vydala Evropská komise sdělení zabývající se vytvořením strategie předvídání žádaných dovedností pracovníků na trhu práce. Dokument obsahuje první analýzu kvalifikačních požadavků pracovníků a potřeb trhu práce do roku 2020 a představuje  iniciativu  Nové dovednosti pro nová pracovní místa. Český překlad dokumentu je k dispozici ZDE.

Závěry Rady ze dne 11. května 2010 o kompetencích na podporu celoživotního učení a o iniciativě „Novými dovednostmi k novým povoláním“

Rada Evropské unie se na jednání 11. 5. 2010 dohodla na kompetencích na podporu celoživotního vzdělávání a zdůraznila důležitost iniciativy Nové dovednosti pro nová povolání. Závěry z tohoto jednání jsou shrnuty v dokumentu, který je k dispozici ZDE.

Nahoru