Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

DISCO

Aby bylo možné používat ESCO taxonomii na celoevropské úrovni a dostat ji do širšího povědomí veřejnosti, je třeba sjednotit výrazy (popisy dovedností, názvy profesí apod.) používané ve všech evropských jazycích. K tomuto účely byl vytvořen DISCO - Evropský slovník dovedností a kompetencí (Dictionary of Skills and Competencies). Slovník nabízí přístup do thesauru s více jak 60 000 pojmy, které slouží k popisu dovedností a kompetencí zatím v sedmi evropských jazycích. DISCO slouží všem, kdo potřebují rychlý a snadný přístup k terminologii dovedností a kompetencí, např. při

  • vyhledávání a překládání jednotlivých pojmů z oblasti dovedností a kvalifikací
  • sestavování a překládání životopisů (strukturovaných podle Europass - životopisu nebo i bez výchozí struktury)
  • sestavování a překládání dalších evropských dokumentů transparentnosti jako např. evropský mobility pas
  • překládání pracovních nabídek
  • překládání materiálů pro vzdělávací a kariérové poradenství

DISCO - slovník

Nahoru