Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Těsnopis pro každého: červen 2006

Sedmému pokračování výuky těsnopisu věnujte hodně pozornosti. Jednotlivé řádky, v nichž si vysvětlíme zase něco nového, probírejte s malými přestávkami. Snažte se samostatně vymyslet a napsat vlastní příklady k tomu, co se právě učíte. Uvidíte, že se budete moci během letních prázdnin pochlubit už docela slušnou těsnopisnou slovní zásobou.

Čekají nás − ve zkratce − dvě nová písmena, krácení koncem slova, samostatná pdředložka "u" a několik zkratek pro běžná slova.

Těsnopisná podoba slov

1. řádek obrázku: k, komu, koho, kam, káva, také, utíká

2. řádek obrázku: kromě, krátký, okna, pěkná, pěkně, kniha

3. řádek obrázku: sedět, sám, vás, dnes, vysoká

4. řádek obrázku: dá si, vyberete si, vrátí se, zdrží se

5. řádek obrázku: jsem, jsme, jste, škoda, každé, který

6. řádek obrázku: od každého, z které

7. řádek obrázku: u Oty, u Odry, u okna, u každé

8. řádek obrázku: úkol, ukázat, poslední, snížit

Tvar písmene "k" si budete dobře pamatovat: "k" jako "kopeček" (velký půl stupně). Zesílením jeho pravé části (když jde ruka s tužkou "z kopce") vznikne "ka" nebo "ká".

Půl stupně velký znak v těsnopise netvoří symboly. Proto se tvary pro "kr" a "kn" kopečku ani trochu nepodobají. S ostatními r-ovými symboly mají společnou velikost (2,5 stupně) a způsob zesilování (v celé délce). Změkčení na "kň" docílíme zvětšením (vydutím) smyčky.

Také písmeno "s" má v těsnopise tvar půlstupňový a dobře zapamatovatelný - kružnici psanou shora po směru hodinových ručiček. Protože tužkou kroužíme směrem doprava, zesilujeme ji na slabiku "sa" na pravé straně, když můžeme dobře přitlačit na tužku.

Zvratné "si" a "se" dokážeme rychleji napsat připojené ke koncovce slovesa. A protože připojení "i" a "e" se od sebe těžko odlišuje, píšeme "se" bez "e". Jenom v případě, když sloveso koncovku nemá (zkratka začátkem slova), je samostattné "si" nebo "se" na základně

Možná se vám zdá, že se nám popletly linky při psaní těsnopisných slov na pátém a šestém řádku. Psaní na vnitřní linku není chybou. Naznačujeme tím, že jsme ve slově vynechali jeho začátek a vytvořili tak zkratku koncem slova. Hodí se to u slov s nevýrazným začátkem, u nichž je konec pro čtení důležitý. Slova "jsem", "jsme" nebo "jste" jsou velice častá, určitě je tedy chceme psát co nejúsporněji.

Předložky psané zdola se spojují i s těmito zkratkami, ale jen tehdy, když nedochází ke komolení kráceného tvaru. "Od" začíná jako vždy u dolní linky, ale začátek předložky "z" se posouvá výš, aby se neprodloužilo na velikost předložky "v".

Pokud se předložka "u" nedá spojit s následujícím slovem, píše se jako jakési ležaté "o" na základně.

Nové zkratky zvýší rychlost zápisu. Připomínáme, že pádovou koncovku u slov zkrácených začátkem poznáváme z větné souvislosti. Kulaté "s" se dá vložit do horního obloučku dalšího znaku a zmenšit, aby vznikl šikovný tvar, jako je "sní" - zkratka pro slovo snížit.

Pokud jste sedmé pokračování těsnopisných lekcí zvládli, měli byste umět napsat i následující věty:

Od každého úkolu sám utíká. Z které knihy je ta věta? Zdrží se u každé z vás dvě hodiny. Vrátí se dnes. Škoda, že vaše poslední kniha má vady. Který z vás je Ota? Vyberete si také vysoká okna? Jste doma? Jsme pro snížení.

Nahoru