Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Těsnopis pro každého

Těsnopis je propracovaný systém písma přizpůsobený jazyku. Naučit se těsnopis není těžké. Není třeba se učit nazpaměť složitý kód. Stačí si osvojit jednotlivé znaky v běžných spojeních a k tomu nejnutnější slovní zásobu. Při tom si člověk zároveň osvojí několik způsobů krácení, které využije pro psaní těch slov, která se nedají jednoduše vypsat. Jedinou cestou pro osvojení těsnopisu je opakované psaní slov a vět z učebnice a potom praktické používání těsnopisu při zapisování mluveného slova.  

Oddělení STÚ pro vás periodicky připravuje stručné příklady ze základů těsnopisu. Toto jsme připravili pro

prosinec 2008

    
Závěr roku nás vede k dovršení našeho úsilí v mnoha směrech. Náš seriál těsnopisných lekcí nebude výjimkou. Předkládáme vám jeho poslední část.

V této lekci nám zbývá probrat čtyři znaky, které se nepoužívají příliš často, ale bez kterých se psát těsnopisem nedá. Ukážeme vám také, jak vyznačovat koncovky začátkových zkratek, které nelze připojit. Hlavně nešetřete časem při čtení a psaní našich příkladů. Chybné tvary hned škrtněte a pište znovu. Po několika správných pokusech se vám bude psát slovo lépe a zvýší se i rychlost psaní, což je hlavní smysl našeho snažení v těsnopise.

Těsnopisná podoba slov

1. řádek obrázku: fakt, doufá, firma, informace 

2. řádek obrázku: garáž, guma, program 

3. řádek obrázku: fax, existovat 

4. řádek obrázku: rádio, kopie, naopak, využít 

5. řádek obrázku: další věci, u našich společných obchodů, k největším změnám, při společných přípravách 

6. řádek obrázku: rychle, posledně, spolehlivě

7. řádek obrázku: rozhodovat, vyměňovala, zařizování, zajišťování

8. řádek obrázku: připravujeme, informují, zdržuje, rozhodující

Písmeno "f" začíná ostře u vnitřní linky a pokračuje elipsou zakončenou ostře na základně. Zesílením horní části vzniká "fa". 

Písmeno "g" začíná půl stupně nad základnou štíhlou levotočivou smyčkou a končí zpříčeným tahem ostře na základně. Zesílením dolní části vzniká "ga". "Gr" má smyčku protaženou.

Písmeno "x" zniká spojením protaženého písmena "k" s písmenem "s". Na začátku slova se používá i jako "ex-".

Abychom mohli vyznačit samohlásku po jiné samohlásce nebo po předponě, potřebujeme je většinou něčím oddělit. K tomu slouží spona. Začíná půl stupně nad základnou ostře a končí na základně čtvrtstupňovým obloučkem. Nezesiluje se. Nečte se.

U začátkových zkratek podstatných jmen se čte 1. pád, případně jednotné číslo, když nám nějaká předložka nebo koncovka jiného slova nenapoví něco jiného. K vyznačení jiného tvaru nám v takové situaci pomůže jen pádová koncovka vyznačená na vnitřní lince nespojitě (nad zkratkou nebo těsně vedle ní). 

Ze začátkových zkratek přídavných jmen "rychlý", "poslední" nebo "společný" vytvoříme příslovce koncovkou "-e" . Vyznačuje se na vnitřní lince nespojitě (nad zkratkou).

Ze začátkových zkratek sloves vytvoříme tvary na "-ovat" tím, že vyznačíme takovou koncovku na vnitřní lince nespojitě (nad zkratkou).

U začátkových zkratek sloves, z nichž tvoříme tvary na "-ovat", máme i tvary na "-uje". Ty se vyznačují pod základnou nespojitě (pod zkratkou), protože se v nich vynechává "u".

Pokud jste si nacvičili všechna nová slova, můžete je zkusit psát ve větách. Vybavují se vám dobře? Pak jste lekci zvládli. Nebo je musíte pracně vymýšlet? Pak se vraťte k nácviku slov, jinak vám těsnopis neposlouží.

Doufá, že kopie programu ukáže rozhodující fakt. Informují nás, že garáž i další věci společně zajistí. K největším změnám připravujeme informaci jako posledně. Naše firma koupí rychle fax a rádio. Pro zajišťování našich společných obchodů musí existovat dohoda. Tam bude rozhodovat naopak barva. Zdržuje vás, aby mohl využít čas k zařizování. Guma se vyměňovala při společných přípravách. 

Jistě vás napadají další a další příklady slov a slovních spojení. Pokud se chcete ujistit, že je píšete správně, napište na e-mailovou adresu jaroslav.konupek@nuov_cz svůj dotaz.

Podrobné seznámení s těsnopisem nabízí Těsnopis MINI, náš výukový program pro začátečníky.

Nahoru