Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Těsnopis pro každého: březen 2005

V tomto, již třetím pokračování těsnopisných lekcí, vyjdeme z následujících řádků. Nejprve si je pozorně prohlédněte a přečtěte.

Těsnopisná podoba slov

1. řádek obrázku: p, poví, odpoví, padá, vypadá

2. řádek obrázku: pr, pro, pravá, vrata, trámy

3. řádek obrázku: b, být, dobré, vybrat

4. řádek obrázku: je, jedu, odjedete, pojedeme, já

5. řádek obrázku: h, jeho, mohu, drahá, hra, vyhrává

6. řádek obrázku: po, opravit, upravit, dopravit, držet, vydržet, dodržet

7. řádek obrázku: budeme, budete, bude, jak, jaká

Nyní zkuste jednotlivé tvary několikrát za sebou napsat. Pište do té doby, dokud si tvarem nebudete úplně spokojeni. Postupujte od prvního řádku.

S mírně prohnutým písmenem "p" a s jeho zesilováním jste si asi dobře poradili.

Na druhém řádku začínáte psát tzv. r-ové symboly. Slova symboly se používá proto, že písmeno "r" se vlastně nenapíše, jen se symbolicky vyznačí protažením jednostupňového tvaru k horní lince. Např. "v" se začíná psát od vnitřní linky a vede k základně, ale "vr" musí začínat už u horní linky. Neučíte se tedy vlastně nové tvary. Vy nyní pouze ty tvary, které už znáte, protahujete o 1,5 stupně. Jediným tahem tužky jste napsali dvě písmenka. Protože se tyto symboly dají také pohodlně zesilovat, můžeme jedním tahem tužky napsat dokonce tři písmenka, jako např. ve slabice "vra". A to není (vzhledem k naší snaze o rychlé zachycení slov) špatné skóre.

Možná se ptáte, proč se symboly tvoří právě s písmenem "r". A možná se už teď obáváte, zda symbolů nebude znát těsnopis víc. Těsnopis využívá symbolů utvořených s písmeny "r", "l" a "n". Ani jedno ze tří uvedených se samostatně nepíše pěkně. Např. "r" ostře začíná a ostře končí. A takové tvary se píší (a hlavně později čtou) hůře než tvary s obloučkem.

Slabika "je" a její zesílený tvar "ja" vám jistě problémny nečiní. Pozorně pište tento půlstupňový tvar a následující znaky po písmenu "o".

Nové písmeno "h" začíná půlstupňovou smyčkou a končí obloučkem. Úplně stejně se píše koncovka -ho.

Šestý řádek obsahuje další zkratky psané začátkem slova. Některé zkratky lze napsat jediným způsobem, ale přečíst třemi způsoby (podle větné souvislosti), např. "opravit" lze ve větě přečíst též jako oprava nebo opraví, tedy nejen jako infinitiv, ale také jako podstatné jméno v jednotném čísle a také jako sloveso ve 3. osobě čísla jednotného.

Na posledním řádku se setkáváte poprvé se zkratkami slov, která mají začátek nevýrazný, ale konec naopak ano. Proto se píše z takových slov právě jen jejich konec. Aby bylo vidět, že slovu chybí začátek, neuvede se konec slova na základnu, ale (v tomto případě) pod ni. Na úplném konci je uveden samoznak pro velmi často používané slovo "jak".

Souhlasíte jistě s tím, že třetí pokračování těsnopisných lekcí bylo náročné. Je tomu tak zřejmě proto, že jednotlivá písmena si zapamatujete lépe než tvorbu symbolů nebo psaní pod základní linku.

K procvičení toho nejobtížnějšího, co jste se nyní naučili, vám nabízíme následující věty:

Já tam mohu dopravit vodu. Pro jeho tetu bude brát 2 trámy. Jaká úprava tu má být po 10. 4.? Vrata budeme mít drahá. Máme vybrat dobré téma. Ota vyhrává 3. hru. Vypadá to, že vydrží.

Nahoru