Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Rizika (hrozby)

  • prakticky nulové zkušenosti se systematicky pojatým přenosem kreditů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy,
  • malá připravenost školské i mimoškolské sféry na možnost formalizovaného/systémového přenosu kreditů,
  • málo přesvědčivé důkazy o fungování přenosu kreditů na vyšších vzdělávacích úrovních (ECTS),
  • atomizace programů odborného vzdělávání vedoucí k vynucenému přechodu programů počátečního vzdělávání do modulárního uspořádání,
  • další příspěvek k celkovému nežádoucímu růstu regulace v systému vzdělávání,
  • rozpornost a malá kompatibilita přístupu sledujícího cestu rozvoje národních rámců kvalifikací (v ČR NSK) a ECVET,
  • vysoká míra neujasněnosti a nepropracovanosti konceptu ECVET na evropské úrovni,
  • hrozba devalvace hodnoty vzdělání,
  • hrozba znehodnocování „českých kvalifikací" v rámci Evropy.

Nahoru