Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Hlavní úkoly centra

NCP_EQF.jpg  

 

Mezi hlavní úkoly Koordinačního centrum EQF patří:

Opatřit úrovně kvalifikací v rámci českého systému kvalifikací odkazy na úrovně Evropského rámce kvalifikací.

Zajistit, aby se při uvádění národních úrovní kvalifikací do vztahu s Evropským rámcem kvalifikací používala transparentní metodika, která umožní jednotlivé úrovně snáze porovnávat, a dále zajistit, aby výsledná rozhodnutí byla publikována.

Poskytovat zainteresovaným stranám přístup k informacím a pokyny, jak národní kvalifikace uvádět do vztahu s Evropským rámcem kvalifikací prostřednictvím národních systémů kvalifikací.

Podporovat účast všech příslušných zainteresovaných stran, k nimž v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí patří i instituce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, sociální partneři, odvětví a odborníci v oblasti srovnávání a využívání kvalifikací na evropské úrovni.

 

Koordinační centrum EQF ve své práci využívá podklady připravované Poradní skupinou pro Evropský rámec kvalifikací (EQF Advisory Group), kterou zřídila Evropská komise. Klíčový význam mají Kritéria a postupy pro přiřazování národních úrovní kvalifikací k EQF.  Český pracovní překlad textu je zde. 

Nahoru