Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Hlavní cíle činnosti odborné skupiny:

  1. posuzovat a hodnotit návrhy zpracované vplánovaných projektech MŽP a MŠMT i další podněty směřující do oblasti vzdělávání kudržitelnému rozvoji a navrhovat možnosti jejich využívání při tvorbě popisů kvalifikací a vzdělávacích programů počátečního i dalšího vzdělávání,¨
  2. zprostředkovávat středním školám, které zpracovávají své školní vzdělávací programy, využitelné podněty podporující vzdělávání kudržitelnému rozvoji a začleňování tématu Člověk a životní prostředí - se zvláštním důrazem na významné aktuální problémy, jako je vsoučasné době problematika úspor a obnovitelných zdrojů energie, 
  3. zapojovat se do procesu výběru vhodných témat (kvalifikačních požadavků) zoblasti obnovitelných zdrojů energie a podílet se na zpřístupňování návrhů orientace školních vzdělávacích programů - zejména školám technického zaměření,
  4.  zapojovat se do procesu posuzování návrhů vzdělávacích aktivit využitelných především vrámci dalšího specificky zaměřeného vzdělávání pedagogických pracovníků,
  5.  prostřednictvím oborové skupiny Ekologie a ochrana životního prostředí zajišťovat pomoc koordinátorům environmentálního vzdělávání při vytváření plánu vzdělávání kudržitelnému rozvoji jako součásti školního vzdělávacího programu,
  6. vyhledávat, popisovat a prezentovat příklady dobré praxe škol i spolupráce „škol a podniků" v oblasti environmentálního vzdělávání (např. v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie, péčí o krajinu, odpadovým hospodářstvím aj.) a zprostředkovávat tyto příklady školám a jejich partnerům.

Nahoru