Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

ENERSOL 2010

V únoru a březnu proběhly semináře o obnovitelných zdrojích energií a snižování emisí. Své projekty na nich prezentovali žáci z deseti krajů ČR.  

V rámci 6. ročníku projektu ENERSOL 2010 zaměřeného na témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě proběhly v období od února do března 2010 vzdělávací semináře v deseti krajích ČR, jejichž součástí byly soutěžní přehlídky žákovských projektů.

Zástupci Národního ústavu odborného vzdělávání se díky dlouholeté spolupráci zúčastnili jak všech krajských seminářů, tak i celostátního semináře, který se konal ve dnech 25.-26.3.2010 v Otrokovicích, kde soutěžila vítězná reprezentační družstva jednotlivých krajů (celkem 120 žáků).

Stejně jako v minulých letech posuzovali členové odborné poroty úroveň  prezentovaných žákovských projektů a spolu s dalšími zástupci ministerstev, státní správy, vzdělávacích institucí a pořádající vzdělávací agenturou Kroměříž s.r.o. projednávali otázky týkající se širšího zařazení témat  orientovaných na úspory energií a obnovitelné zdroje energie do počátečního i dalšího vzdělávání.

Završením letošního ročníku byl mezinárodní seminář, který se konal ve dnech 6. – 7. května 2010 v Brně a kterého se zúčastnili zástupci Slovenské republiky a Slovinska. Záštitu převzalo Ministerstvo životního prostředí v čele s paní ministryní, která se osobně konference zúčastnila, dále Státní fond životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a hejtman Jihomoravského kraje.

Za Českou republiku (ČR) a Slovenskou republiku (SR) se soutěže zúčastnilo celkem 20 žáků, za každou zemi bylo prezentováno 5 žákovských projektů. Za Slovinsko se zúčastnili dva žáci, kteří představili svůj projekt na téma elektrické kolo dobíjené solárním modulem. 

Nahoru