Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2011

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 66 stran.  

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,48 MB)

Každoročně vydávaná studie poskytuje rámcovou představu o úspěšnosti přechodu absolventů středních a vyšších odborných škol na trh práce. Vychází z počtu nezaměstnaných absolventů, kteří jsou v evidenci úřadů práce k 30. dubnu 2011, jako uchazeči o zaměstnání, přičemž největší pozornost je věnována vždy poslední vlně absolventů z června předešlého roku, čili těm, kteří se na trhu práce pohybují necelý rok.

Pomocí ukazatele míry nezaměstnanosti je zjišťována úspěšnost přechodu na trh práce absolventů jak jednotlivých kategorií středoškolského a vyššího odborného vzdělání, tak v rámci kategorie také podle skupin oborů vzdělání. Pozornost je věnována i dlouhodobé nezaměstnanosti absolventů škol.

Díky šíři a hloubce zpracování tématu, a také díky zachování standardizované podoby výstupu, poskytuje publikace ucelený pohled na nezaměstnanost absolventů škol v ČR a okrajově i v krajích. Umožňuje odhadovat, po kterých absolventech je na trhu práce nejsilnější poptávka, neboli které obory jsou z pohledu následného hladkého přechodu do zaměstnání nejperspektivnější, a naopak.

Zpracování i vydání materiálu bylo financováno z rozpočtu projektu VIP Kariéra II – KP.

 


 

ke stažení Zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci dubna 2011 (470,90 KB)

Zpráva stručně informuje o situaci absolventů středních a vyšších odborných škol na trhu práce po prvním roce od ukončení studia. Kromě údajů o vývoji počtu nezaměstnaných absolventů škol, jsou zde uvedena především srovnání měr nezaměstnanosti čerstvých absolventů v dubnu 2011 oproti stavu v dubnu 2010, a to v členění dle úrovní dosaženého vzdělání a dle vybraných skupin oborů vzdělání.

 

Nahoru

Nezaměstnanost absolventů škol