Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zabezpečení občerstvení účastníků seminářů

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části  A - B. Uchazeči o veřejnou zakázku mohou předložit nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky, ve které budou splňovat požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“). Na každou část zakázky bude podána samostatná nabídka se všemi náležitostmi požadovanými v této zadávací dokumentaci a na každou část bude uzavřena samostatná smlouva. Požadavek zadavatele na realizaci občerstvení k jednotlivým seminářům bude proveden písemnou objednávkou.  

A:Cílem výběrového řízení je zabezpečit občerstvení účastníků seminářů ke zvýšení profesních kompetencí pedagogických pracovníků v oblastech: pedagogické projektování, kariérové poradenství a aktuální otázky odborného vzdělávání. Semináře budou probíhat ve všech krajích ČR ve školách zapojených do projektu UNIV 2 KRAJE.
B: Cílem výběrového řízení je dodavatelsky zabezpečit logistickou podporu, stravování a ubytování pro účastníky 208 kulatých stolů pro sociální partnery v 13ti  krajích ČR kromě hlavního města Prahy.


Vyzva_UNIV2K (249,50 KB)
Zajisteni_obcerstveni (467,00 KB)
Kopie_SEZNAM_13_kraju_325_skol.xls (379,00 KB
Priloha_c_2_Kryci_list_A.doc (216,50 KB)
Priloha_c_2_Kryci_list_B.doc (216,50 KB
Priloha_c_3_ZKP_s_pripominkami.doc (187,00 KB
Priloha_c_4_prohlaseni_o_vazanosti.doc (179,00 KB)

Nahoru