Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce – 2002/03

Vojtěch, J. – Festová, J.; Praha, NÚOV 2003.  

publikace ke stažení publikace ke stažení (938,73 KB)


Publikace obsahuje informace o vývoji základní struktury středního a vyššího vzdělávání (vývoji počtu a podílů žáků 1. ročníků středního vzdělávání, u gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ a vývoji počtu a podílů studentů 1. ročníků nástavbového studia a vyššího vzdělávání), a to i v členění dle krajů a dle skupin kmenových oborů vzdělání. Údaje jsou přehledně zobrazeny v grafech i tabulkách.

Další část je věnovaná nezaměstnanosti mladých ve věkové kategorii 20 – 24 let v porovnání se všemi ekonomicky aktivními obyvateli, opět v členění podle krajů a podle skupin oborů, a hodnocení postavení mladých lidí na trhu práce podle shody dosaženého vzdělání s vykonávaným zaměstnáním a podle míry nezaměstnanosti.

 

Nahoru