Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se situací v Evropské unii – 2007/08

Vojtěch, J. - Chamoutová, D.; Praha, NÚOV 2008, 53 stran.  

ke stažení ke stažení (1,11 MB)


Publikace přináší informace o vývoji základní struktury středního a vyššího vzdělávání (vývoj počtu a podílů žáků 1. ročníků středního vzdělávání, u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ a vývoj počtu a podílů studentů 1. ročníků nástavbového studia a vyššího vzdělávání), a to i pro jednotlivé kraje, dále i její vývoj v posledních šesti letech. Další část je věnována vývoji struktury středního a vyššího vzdělávání podle skupin oborů (počty a podíly žáků 1. ročníků ve skupinách kmenových oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou a všech společně, dále i v nástavbovém studiu a v oborech vyššího odborného vzdělávání) v letech 2002/03 až 2007/08. Je uváděno grafické i tabulkové vyjádření. Část věnovaná uplatnění mladých lidí na trhu práce se zabývá základními ukazateli postavení mladých lidí na trzích práce vybraných zemí EU, jako jsou míra participace a míra a struktura zaměstnanosti. Největší prostor je věnován problematice nezaměstnanosti mladých v mezinárodním srovnání, a to jak nezaměstnanosti podle nejvyšší dosažené úrovně vzdělání, tak i podle délky trvání. Závěrečná kapitola upozorňuje na výhody spojené s migrací pracovních sil a soustředí se na míru nezaměstnanosti mladých migrantů a porovnání zaměstnanosti a nezaměstnanosti migrantů vzhledem k ostatním obyvatelům příslušných evropských zemí. Materiál je určen pro základní informování pracovníků MŠMT, NÚOV, spolupracujících organizací, významných sociálních partnerů a školských odborů krajských úřadů.

Nahoru