Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se situací v Evropské unii - 2005/06

Vojtěch, J. - Doležalová, G. - Festová, J.; Praha, NÚOV 2006  

ke stažení ke stažení (1,24 MB)


Každoročně zpracovávaný materiál přináší v přehledné formě informace o vývoji základní struktury středního a vyššího odborného vzdělávání (vývoj počtu a podílů žáků 1. ročníků ve vzdělávacích programech středních škol, ve vzdělávacích programech nástavbového studia a studentů vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání, a to i pro jednotlivé kraje. Je uváděn i vývoj struktury v členění podle skupin oborů (počty a podíly žáků 1. ročníků ve skupinách oborů vzdělání) v letech 2001/02 až 2004/05 a to vč. grafického i tabulkového vyjádření. Část věnovaná uplatnění mladých lidí na trhu práce přináší porovnání míry zaměstnanosti v ČR ve srovnání se zeměmi EU ve vývojovém pohledu, dále srovnání v základních věkových skupinách, podle úrovně dosaženého vzdělání a podle sektorů národního hospodářství. V další části je věnována pozornost jednak nezaměstnanosti mladých lidí v mezinárodním měřítku, jednak v ČR ve srovnání s celou populací v členění podle vzdělání, odvětví a hlavních profesních tříd. 

Nahoru