Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Vyučení jsou ohroženi nezaměstnaností

3.3.2010    Mladá fronta DNES    str. 2    Vzdělávání     Jiří Vojtěch  

Najdete po škole uplatnění?

 

Od podzimu 2008 se v české ekonomice projevuje celosvětová hospodářská krize, která měla dopad i na domácí trh práce. Počet pracovních míst v ekonomice se snížil a rostla celková nezaměstnanost. To se podle studie Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) projevilo i v nezaměstnanosti absolventů škol. K 30. dubnu 2009 byly u většiny skupin oborů vzdělání vyšší než v dubnu předchozího roku. Varující je skutečnost, že mezi zářím 2009 a únorem 2010 poklesl počet nezaměstnaných absolventů oproti předchozím letům jen nepatrně.

            Asi 40 procent vyučených, kteří odcházejí na trh práce, zůstává nezaměstnaných, a to jak v případě, kdy jsou pouze vyučeni, nebo získali maturitu – ať již v nástavbovém studiu, nebo ve čtyřletém maturitním studiu, které zahrnuje odborný výcvik. Poněkud lepší je situace absolventů maturitního studia, které neobsahuje odborný výcvik, tedy klasického maturitního studia na středních odborných školách. Přesto je skutečnost, že třetina těchto absolventů zůstává bez zaměstnání, znepokojující.

            Podkladem pro zpracování zprávy NÚOV jsou údaje o počtech absolventů škol, kteří ukončili studium rok před okamžikem zjišťování a byli evidováni u úřadů práce k 30. září 2009. Je to 19 128 nezaměstnaných absolventů středních škol.

 

Počty nezaměstnaných absolventů s výučním listem

Skupina oborů IX.08 IX.09 meziroční změna
Strojírenství a strojírenská výroba 878 1 645 87%
Potravinářství a potravinářská chemie 314 486 55%
Elektrotechnika, telekomunikač. a výpočetní techn.  329 505 53%
Stavebnictví, geodézie a kartografie                493 732 48%
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů        366 531 45%
Zemědělství a lesnictví                             465 656 41%
Gastronomie, hotelnictví a turismus                1 544 1 972 28%
Obchod                                              478 577 21%
Textilní výroba a oděvnictví                        119 130 9%

 

Počty nezaměstnaných absolventů maturitních oborů

Skupina oborů                                  září 2008      září 2009     meziroční změna
Umění a užité umění                                134 194 45%
Zemědělství a lesnictví                            313 427 36%
Elektrotechnika, telekomunikač. a výpočetní techn. 346 455 32%
Gastronomie, hotelnictví a turismus              433 566 31%
Strojírenství a strojírenská výroba               401 492 23%
Stavebnictví, geodézie a kartografie               232 276 19%
Textilní výroba a oděvnictví                       89 105 18%
Doprava a spoje                                    169 194 15%
Právo, právní a veřejnoprávní činnost            295 336 14%
Ekonomika a administrativa                       1 185 1 288 9%
Pedagogika, učitelství a sociální péče          306 330 8%
Zdravotnictví                                   274 273 0%

Poznámka: Uvedeny skupiny oborů s počty nezaměstnaných absolventů převyšujících 100 v září 2009.

Zdroj: NÚOV

Nahoru