Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Více o systému ISA

isa_.jpg Již od roku 2007 můžete využívat náš informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA ). Tento zdroj nabízí  veškeré kariérové  informace o vzdělávání, školách, oborech i významné údaje ze světa práce a jistě vám pomůže rozhodování o studiu.  

Vytvořili jsme moderní poradenský nástroj, který slouží nejen učitelům a kariérovým poradcům, ale můžete s ním pracovat zcela samostatně vy, žáci a uchazeči o vzdělávání. Obsahuje čtyři tematické části a jako celek poskytuje exkluzivní informační zázemí - www.infoabsolvent.cz

Úvahy o vzdělávání a profesní budoucnosti by se ubírat v širších souvislostech. K vytvoření dobrého kariérního plánu vám nestačí jen izolované informace o oboru a škole, ale je potřeba získávat i určité poznatky ze sféry práce, např. jaká je zaměstnanost v daném oboru či odvětví v dlouhodobějším pohledu, kde najdete po škole pracovní uplatnění, jak se můžete po studiu dále rozvíjet apod. Všechny tyto informace náš systém zprostředkovává a počítáme s jeho dalším vývojem.

Systém ISA vznikl v rámci systémového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy VIP – Kariéra (vzdělávání – informace – poradenství). Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky a jeho řešiteli  jsou Národní ústav odborného vzdělávání ve spolupráci s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství. Vedle ISA jsou dalšími komponentami projektu vzdělávání pedagogů (e-Kariéra) a vznik školních poradenských pracovišť. 

Nahoru