Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Školy se změní v centra vzdělávání

17.12.2009  Českolipský deník, Radmila Pokorná   Nabídkou studia pro dospělé chtějí čelit poklesu žáků a doplnit kapacitu zařízení.  

Kredit ve výši deset tisíc korun obdrží každý dospělý zájemce, který se bude chtít dál vzdělávat. Díky němu si na základě svobodné volby vybere obor a školu, v níž bude chtít načerpat znalosti. Tímto způsobem chce ministerstvo školství nastartovat celoživotní vzdělávání dospělých, aby zvýšili svoji kvalifikaci na trhu práce. Do projektu se zapojily rovněž dvě střední školy na Českolipsku: SOŠ a SOU 28. října v České Lípě a VOŠ sklářská a SŠ v Novém Boru.

            „Nabídkou studia pro dospělé zájemce chceme čelit klesající demografické křivce. Považuji to za cestu, jak se vyrovnat s úbytkem žáků a doplnit kapacitu školy,“ vysvětlil ředitel SOŠ a SOU 28. října v České Lípě Milan Kubát. Na českolipské škole již pracují tři týmy pedagogů na přípravě tří vzdělávacích programů se zaměřením na různé obory. Ty mohou být vybrány například na základě poptávky zaměstnavatelů v regionu.

            „Zaměřujeme se na získání dílčích kvalifikací v oboru prodavač, truhlář, strojní mechanik a elektrikář,“ upřesnil Milan Kubát s tím, že studium nebude určeno primárně pro nezaměstnané ale rovněž i pro lidi, kteří mají pracovní poměr, ale chtějí si zvýšit kvalifikaci. „Kapacita nabízených oborů bude dost velká, aby bez problémů pokryla poptávku zájemců,“ ujistil Milan Kubát.

            Nabídka učebních oborů bude po jejich schválení zveřejněna na webových stránkách školy a bude je propagovat i zdejší úřad práce, s nímž odborná škola již nyní úzce spolupracuje v rámci poskytovaných rekvalifikačních kursů.

            Zapojené školy by se tak měly proměnit v centra celoživotního vzdělávání, v nichž pod jednou střechou bude studovat více generací. Myšlenku podporuje také náměstek hejtmana pro resort školství Radek Cikl, který je zároveň předsedou školské komise Rady asociace krajů.

            „Kraje si uvědomují, že bohatství země pramení z činnosti průmyslových odvětví. V této oblasti se zaspalo s výchovou „kádrů“ a je třeba s tím něco dělat,“ řekl Radek Cikl s tím, že je zájem pozvednout status odborných škol, včetně odborné manuální práce.

            Podle jeho názoru je očekávaný demografický pokles v počátečním vzdělávání bezprecedentní. „Takový pokles nebyl ani v dobách hladomorů a válek. Budou muset být i nepopulární opatření, ale v zájmu kvality odborného a celoživotního vzdělávání,“ zdůraznil náměstek hejtmana.

            Aktivní zapojení škol do programu celoživotního vzdělávání by se mohlo promítnout jako zásadní kritérium i do jejich hodnocení zřizovatelem – tedy krajem.

            „Pokud kraje vytvářejí podmínky pro práci škol, mají zájem na tom, aby v těchto podmínkách bylo realizováno vzdělávání pro co nejširší okruh zájemců. Protože to pak logicky přináší i další finanční zdroje,“ dodal Cikl.

Nahoru