Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Třetí fáze projektů UNIV propojuje Vysočinu s celou republikou

20.8.2013    Jihlavské listy - Střední odborné školy na Vysočině vstoupily do třetí fáze projektů, v nichž se učí lépe pohybovat na poli celoživotního vzdělávání dospělých. Nyní začaly nově spolupracovat i se soukromými vzdělavacími institucemi.  

Celoživotní vzdělávání se stává nezbytným pro všechny, kdo chtějí uspět na trhu práce. Po roce 2005 se na tomto poli objevil fenomén tří navazujících projektů UNIV – tedy proměny běžných středních škol v centra celoživotního učení. Nový Zákon č. 179/2006 Sb., totiž umožnil školám zaměřit se na profesní (dříve dílčí) vzdělávání, připravovat vzdělávací programy pro trh práce a také je realizovat.

Stovky středních škol se proto zapojily do série tří navazujících projektů ministerstva školství nazvaných UNIV, UNIV 2 KRAJE a nyní UNIV 3 (řeší je Národní ústav pro vzdělávání v Praze). Učitelé se v nich s využitím evropských a státních prostředků vzdělávali v lektorování dospělých i v marketingu a učili se vytvářet vzdělávací programy. Při výuce dospělých totiž jejich školy lépe využijí své kapacity i při nadcházejícím poklesu počtu dětí.

Současný finální projekt UNIV 3 poběží ještě rok. Navazuje na předchozí dva a školy v něm připraví celkem 350 rekvalifikačních programů, které budou posléze ve společné databázi k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání. V první fázi se do projektu ve 13 krajích zapojilo přes 190 škol. Jimi vytvořené programy nyní procházejí pilotním ověřením s prvními reálnými účastníky.

Novinkou je zapojení soukromých „vzdělávaček“, které se školami začaly v projektu spolupracovat. Přitom je využíván princip, kdy jedna škola nebo vzdělávací instituce může program vytvořit a jiná, kdekoli v ČR, pilotně ověřit v praxi. Na Vysočině se zatím do tvorby vzdělávacích programů v rámci UNIV 3 zapojilo 14 středních odborných škol, a s nimi komerční vzdělávací instituce ABS WYDA a firma ŽĎAS.

Do pilotního ověřování vytvořených programů se podle informace koordinátorky projektu na Vysočině Ivety Nemjové zapojilo do této chvíle osm středních odborně zaměřených škol, a také komerční vzdělávací instituce ABS WYDA a VSM Jihlava.

Účastníky „pilotáží“ jsou zaměstnanci firem, zájemci o zaměstnání z úřadu práce, osoby výdělečně činné i zájemci z řad veřejnosti. V projektu mají vzdělávání zdarma.

„V kraji už v rámci projektu proběhly rekvalifikace Skladník, Barman, Sportovní masáž, Výroba knedlíků, Elektrické instalace, Florista a Příprava teplých pokrmů, do kterých vstoupilo celekm 75 zájemců. Ke zkouškám se dostavilo 72 z nich, u zkoušek uspělo 67, takže úspěšnost byla vysoká,“ shrnuje Nemjová.

 

O prázdninách se jede

 

„Klid“ ovšem není ani o prázdninách. Na přelomu července a srpna probíhají další rekvalifikace - Dělník ve strojírenské výrobě, Výroba zákusků a dortů, Prodavač, Umělecký truhlář, Dekoratér keramiky a Asistentka/sekretářka, ve kterých se připravuje dalších 61 lidí. „Rozjíždíme rekvalifikace Personalista, Lektor dalšího vzdělávaní, Manažer projektu a Montér výplní stavebních otvorů, do kterých se chystá vstoupit 38 zájemců,“ avizovala v červenci koordinátorka.

V současné době už mnohé z těchto pilotáží běží. Např. v Jihlavě ve školicím centru VSM se rozběhlo ověřování dvousethodinového vzdělávacího programu Montér výplní stavebních otvorů, který připravila SŠ strojní, stavební a dopravní v Liberci. Osmička prvních účastníků se rekrutuje z regionálních firem.

Jde např. o pracovníky, kteří bývají najímáni na konkrétní stavby, svoji práci léta vykonávají, ale nemají v ní komplexní znalosti a certifikát. „Měli by umět číst dokumentaci, znát tradiční i nové materiály a jejich použití, pracovní nástroje, bezpečnost práce, technologické postupy a mnoho dalšího,“ vysvětlují organizátoři vzdělávání. Na úvod proto uchazeči o certifikát prošli pohovorem s vyškoleným pracovníkem na pozici „průvodce“, tím je v tomto případě Věra Pavlů, která jejich pracovní curiculum vitae a rozsah znalostí ověřila a konzultovala přímo s lektorem vzdělávání, jaký rozsah znalostí je třeba doplnit.

 

Spolupráce mezi kraji

 

Negativem projektu je podle Evy Horňákové z centra VSM velká administrace. Přesto zde uvažují ještě o druhé pilotáži v rámci UNIV 3, a sice v dílčí kvalifikaci Montér tepelných čerpadel, pro kterou vzdělávací program o prázdninách dokončují na SŠ zemědělské a ekologické v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji.

Naproti tomu se programy vytvořené školami a institucemi na Vysočině pilotně ověřují v jiných krajích. Např. rekvalifikace Bourání masa proběhla na SŠ technické, gastronomické a automobilní v Chomutově, Zámečník na VOŠ a SPŠ v Jičíně, Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení na SŠ v Boru v Plzeňském kraji, Skladník na SOŠ služeb v Kadani a Úpravy a opravy oděvů ve firmě MAVO v Libereckém kraji a na SŠ oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem.

Nahoru