Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

O projektu UNIV 2 KRAJE

Projekt chce významně přispět k realizaci záměrů MŠMT schválených vládou ČR, které jsou obsaženy v Akčním plánu podpory odborného vzdělávání (část 5.5 Podpora dalšího vzdělávání) a Strategii celoživotního učení ČR (část 3.3 Návrh opatření na podporu rozvoje celoživotního učení). Cílem projektu, UNIV 2 KRAJE je proměna středních (především odborných) škol v otevřené instituce, centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení.  

Projekt UNIV 2 KRAJE navazuje na projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé) realizovaný v letech 2005 až 2008. Uvedený projekt probíhal v šesti krajích ČR (Jihočeský, Karlovarský, Pardubický, Olomoucký, Ústecký a Zlínský), v každém kraji bylo zapojeno 11 škol. Projekt přinesl řadu zkušeností – např.:

- síť 11 škol je pro většinu krajů nedostatečná;

- vysokou pozornost je třeba věnovat spolupráci se zaměstnavateli (řada škol ji pouze předstírá);

- na každé škole existuje skupina aktivních pedagogů, kteří jsou ochotni zapojit se do projektu a vzdělávat dospělé;

- projekt je příležitostí, aby se školy učily jedna od druhé, předávaly si dobré zkušenosti a nápady;

- vše, co se projektové práce týká, je nutné konzultovat s kraji, bez jejich souhlasu školy nepracují.

Cíle projektu
Aktivity projektu
Konference
Přidaná hodnota projektu
Předpokládané výsledky projektu

Nahoru