Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Propagační kampaň

perex.jpg Rozsáhlá propagační kampaň založená na myšlence, že se „Učíme všichni – a rádi!“, byla spuštěna symbolicky k zahájení školního roku 1.září 2011.  Klade si za cíl podpořit celoživotní vzdělávání Čechů a vzbudit zájem dospělých o další vzdělávání a poukázat na dosavadní neuspokojivý stav v této oblasti. Se sloganem „Rozšiřte si obzory“ se lidé v ČR již setkávali v televizních spotech, rozhlase, tištěných médiích, na internetu, ale nově se s ním budou setkávat i na úřadech či v domácím prostředí.  

NUV_A3.jpgKampaň směřuje k různým skupinám, od čerstvých absolventů středních a vysokých škol, přes nezaměstnané a nezaměstnaností ohrožené pracovníky až po občany třetího věku. Upozorňuje také na nutnost udržet si práci i dlouho po padesátce, zvládnout nové požadavky a technologie, což se se stárnutím populace stává enormně významným motivačním faktorem. Kampaň mimo jiné poukazuje na zvyšování konkurence na trhu práce při uvolňování pohybu pracovních sil nejen v rámci Evropy.

Čísla hovoří jasně: Česká republika zaostává v oblasti dalšího vzdělávání za celou řadou evropských států. V roce 2010 se dospělá česká populace do dalšího vzdělávání zapojila jen sedmi a půl procenty, čímž zdaleka nedosahuje průměru v Evropské unii. Státům Unie dokonce Lisabonská strategie stanovila do roku 2015 podíl na dalším vzdělávání dospělých ve výši 12,5 procent.

Jedním z důvodů, proč se Češi neradi dále vzdělávají, je jejich malá vnitřní motivace. Mnohdy chybí i větší podpora ze strany zaměstnavatelů středních a menších soukromých firem směrem k zaměstnancům. Mezi další bariéry patří také finanční hledisko či nedostatek času.

Další vzdělávání má pozitivní efekt nejen pro samotné absolventy, ale také pro trh práce. Počáteční vzdělávání je totiž obecně zaměřeno spíše na nabídku ucelených vzdělávacích programů, které žijí většinou mimo svět práce a souvisí s ním jen obecným zaměřením - vytváří tedy předpoklady kompetentnosti. Naproti tomu další vzdělávání musí reagovat na bezprostředně vzniklé problémy a změny, vytvářet průběžnou kompetentnost lidí ve světě práce i v rolích občanských a podporovat jejich zájmy. Instituce pro vzdělávání dospělých se používanými formami a metodami zaměřují na individualizaci vzdělávání, přístupy šité na míru, na úzké partnerství se světem poptávky, permanentní inovativnost a rychlou reakci na kvalifikační změny.

 

Kampaň „Rozšiřte si obzory“ se realizuje za podpory Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektu UNIV 2 KRAJE. Duhové logo i slogan „Rozšiřte si obzory“ se znovu objeví ve všech typech médií, od televize, rozhlasu, až po tištěná celostátní a regionální média a uvedená kontakt - web www.vzdelavaniaprace.cz propojí zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů od vzdělávacích institucí a dodá kampani Rozšiřte si obzory praktický rozměr.
První vlna kampaně skončila listopadem 2011 a nyní od ledna 2012 na ni navazuje druhá vlna, která poběží během celého roku.

Nahoru