Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Střední školy se proměňují v centra celoživotního učení

Národní ústav odborného vzdělávání právě zahájil realizaci nového projektu UNIV 2 – KRAJE, který pomáhá středním školám k proměně v centra celoživotního učení. Školy zapojené do projektu budou kromě výuky pro své žáky nabízet i nejrůznější formy vzdělávání pro dospělé. Rozšíření nabídky má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání a zároveň pomoci školám vyrovnat se s propadem počtu žáků v období demografického poklesu.  


UNIV 2 – KRAJE je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Do projektu UNIV 2 – KRAJE jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. V rámci projektu by mělo vzniknout 325 center celoživotního učení, z nichž každé připraví ve spolupráci se zaměstnavateli nejméně 3 programy dalšího vzdělávání. Tyto nové vzdělávací programy budou mít modulový charakter, což lidem umožňuje vybrat si jen tu část, kterou opravdu potřebují nebo je nejvíc zajímá.

 

Nahoru