Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příbramská „obchodka“ pořádá bezplatné kurzy na počítači

9.7.2012    Příbramský deník - Obchodní akademie a Vyšší odborná škola v Příbrami se zapojila do projektu UNIV2, jehož cílem je proměnit instituci poskytující počáteční vzdělávání v centrum realizující koncept celoživotního učení.  

Na základě pilotního projektu s oficiálním názvem Příprava k získání certifikátu ECDL bude na naší škole koncem srpna a v září 2012 probíhat kurz, kde si uchazeči v celkovém rozsahu 105 hodin (prezenční studium i samostudium) vytvoří základní představu o digitálním zpracování, přenosu a uchovávání informací. Naučí se ovládat a využívat standardní prvky moderních informačních a komunikačních technologií. Absolventi získají kompetence pro práci s nejpoužívanějším softwarem pro řešení ekonomických úloh, tvorbu digitálních materiálů a vyhledávání informací.

Absolvováním tohoto kurzu si frekventanti osvojí základní znalosti a dovednosti požadované pro složení mezinárodního certifikátu ECDL. Kurz je v rámci projektu zdarma. Zájemci mohou absolvovat celý kurz nebo jen vybrané moduly.

Každý modul bude zakončen praktickým závěrečným příkladem. V tomto komplexním cvičení bude zohledněna celá probraná látka daného modulu. Po absolvování modulu a jeho řádném ukončení bude absolventovi předáno Osvědčení o absolvování modulu. Účastníci kurzu budou mít k dispozici plně vybavené počítačové učebny s odpovídajícím softwarem, dataprojektorem a tiskárnou.

Nutnou podmínkou je ukončené základní vzdělání, doporučené alespoň střední vzdělání. Předpokládá se základní znalost práce s počítačem – ovládání klávesnice a myši. Veškeré informace o projektu UNIV2 získáte u RNDr. Marcely Blažkové, ředitelky školy, e­mail mblazkova@oapb_cz.

 

Kurz je rozdělen do následujících modulů,

jež si mohou zájemci vybrat i jednotlivě

 

PC01      Práce s PC, správa souborů 6 h

Word02    Textové editory           20 h

Excel03   Tabulkové procesory       20 h

Access04  Databáze                  20 h

Prez05    Prezentace                13 h

Int06     Služby internetových sítí  12 h

Nahoru