Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Na rekvalifikaci se ptejte ve škole

4.9.2012    Lidové noviny - V Česku se rodí síť center celoživotního učení, vzdělání poskytovaly kurzy zatím zdarma  

Levnější, více prakticky orientované, s jasnou perspektivou uplatnění v praxi – takové by měly být rekvalifikační kurzy, nabízené středními školami a odbornými učilišti po celé republice. Po dvou letech úvodních příprav a ověřování projektu vstupují nyní nově vzniklá „centra celoživotního učení“ na český vzdělávací trh za stejných podmínek jako ostatní vzdělávací instituce. Letos od října se za jejich vzdělávání začne platit.

Za zhruba 300 milionů korun od Evropské unie vzniklo během uplynulých dvou a půl let v rámci projektu UNIV2 Kraje na 325 českých školách téměř tisíc (975) programů dalšího vzdělávání dospělých. V pilotní fázi se v nich vyučilo 2788 lidí. Po ně bylo vzdělávání zdarma – hrazené právě z prostředků projektu. Nyní pilotní fáze končí.

„Většina těchto škol spolupracuje s úřady práce, nabízí rekvalifikační kurzy podle národní soustavy rekvalifikací. Řada kurzů vznikla také na přání podniků, například v Třeboni si část pracovníků z oblasti lázeňství rozšiřovala vzdělání v oboru cestovní ruch. Z takového kurzu potom mají takzvaný projektový certifikát,“ vysvětluje hlavní koordinátorka projektu Jana Bydžovská z Národního ústavu pro vzdělávání. Někdy jde tedy více o znalosti a dovednosti využitelné v profesi, jindy o potvrzení a kvalifikaci umožňující získat nové zaměstnání. V takovém případě prý dnes není nyní problém domluvit se s úřadem práce na úhradě kurzovného v rámci rekvalifikace.

Roste poptávka po strojírenství Není u nás ale rekvalifikačních kurzů dostatek? Podle Jany Bydžovské jsou centra celoživotního učení zaměřená více prakticky a dle dosavadních zjištění si se soukromým sektorem prakticky nekonkurují. „Když se podívám na žebříček deseti nejžádanějších oborů, jediná konkurence je v oblasti obchodu,“ říká koordinátorka. Nejžádanější jsou gastronomické služby, o které mají zájem školy, hotely i veřejnost, a dále obory z oblasti zemědělství a stavebnictví.

„Během necelých tří let, kdy projekt v ověřovací fázi probíhal, výrazně přibývala poptávka po strojírenských oborech,“ upozorňuje dále Zuzana Bydžovská. Odhaduje, že rozdělení vzdělávacího sektoru dospělých zůstane podobné i nadále, školy budou učit takzvané tvrdé dovednosti, soukromé instituce potom ty měkké, například management, legislativu, komunikaci, což jsou jedny z nejžádanějších rekvalifikačních oborů v soukromém vzdělávacím sektoru. Dnes v oblasti dalšího vzdělávání dospělých připadá na tyto měkké obory zhruba 10 až 15 procent „trhu“. Nejaktivnější jsou podnikové vzdělávací instituce, které v dalším vzdělávání ukrajují zhruba 50 procent. Nyní se tedy přidají školy.

Zmiňovaných 325 škol je rovnoměrně zastoupeno ve všech krajích, s výjimkou hlavního města Prahy, pro nějž projekt není určen. Například Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci v rámci projektu vytvořila tři vzdělávací programy, jeden z nich už vyzkoušeli v praxi. „Díky projektu jsme získali nové zkušenosti. Zvýšil se tak počet našich pracovníků, kteří jsou dnes schopni v rámci dalšího vzdělávání učit,“ potvrzuje ředitel liberecké školy Tomáš Princ.

Pro letošní školní rok má škola připraveny všechny tři vzdělávací programy, předpokládá spolupráci s podniky i s úřady práce. „Je možné, že na základě jejich požadavků budeme muset složení programů ještě upravit, hlavním přínosem byla právě metodika a vyškolení většího počtu učitelů,“ říká ředitel. Spolupráci jen předstírali. Ještě v tomto kalendářním roce bude na stránkách www.nuv.cz spuštěna databáze center celoživotního učení. Projektu UNIV 2 Kraje předcházel v letech 2005 až 2008 úvodní projekt UNIV, kdy na základě spolupráce s vybranými školami v některých krajích došli organizátoři k zajímavým zjištěním tipu – řada škol spolupráci se zaměstnavateli pouze předstírá, bez souhlasu krajů školy nepracují, na každé škole existuje skupina aktivních pedagogů, kteří jsou ochotni se do projektu vzdělávání dospělých zapojit. Nyní tedy školy dostaly šanci jak vstoupit na trh vzdělávání dospělých. Bude zajímavé sledovat, jak obstojí.

 

***

 

Top deset oborů

 

obory v projektu UNIV 2 Kraje

 

* gastronomie

* zemědělství

* stavebnictví

* elektrotechnika

* potravinářství

* strojírenství

* zpracování dřeva

* obchod

* oděvnictví

* hornictví, hutnictví, slévárenství

Nahoru