Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Hradec Králové 18.-19. říjen 2012

KH.jpg Konference se koná pod záštitou PhDr. Bc. Jiřího Noska, radního Královéhradeckého kraje zodpovědného za oblast školství a kultury  

18. 10. 2012 – čtvrtek

15:00 Prezence

16:00 Odborná diskuze účastníků konference

17:00 Zahájení konference

Úvodní slovo a přivítání hostů

PhDr. Jana Bydžovská, projekt UNIV 2 KRAJE

PhDr. Bc. Jiří Nosek, radní Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast školství a kultury

Rekvalifikace a další vzdělávání v České republice Rekvalifikace a další vzdělávání v České republice

PhDr. Lenka Mužíková, oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání, MŠMT

Odborné školství a další vzdělávání v Královéhradeckém kraji Odborné školství a další vzdělávání v Královéhradeckém kraji

JUDr. Radmila Šulcová, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Řešení projektu UNIV 2 KRAJE v České republice Řešení projektu UNIV 2 KRAJE v České republice

PhDr. Jana Bydžovská, projekt UNIV 2 KRAJE

Řešení projektu UNIV 2 KRAJE v Královéhradeckém kraji Řešení projektu UNIV 2 KRAJE v Královéhradeckém kraji

Mgr. Miloš Rojka, metodik pro Královéhradecký kraj

Názor veřejnosti na další vzdělávání v Královéhradeckém kraji Názor veřejnosti na další vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Ing. Jarmila Halouzková, projekt UNIV 2 KRAJE

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

PhDr. Helena Marinková, Ph.D., projekt UNIV 2 KRAJE

Další vzdělávání v ČR a Velké Británii, srovnání z pohledu zaměstnavatele Další vzdělávání v ČR a Velké Británii, srovnání z pohledu zaměstnavatele

Henri Ramczyk, generální ředitel Federal-Mogul Friction Products, a.s., Kostelec nad Orlicí

Rozvoj a implementace NSK Rozvoj a implementace NSK

Ing. Zorka Husová, projekt NSK 2

19:00 Večeře a odborná diskuze účastníků konference

24:00 Závěr prvního dne konference


19. 10. 2012 – pátek

8:00 Prezence

9:00 Odborný program I. blok

Spolupráce ÚP se středními školami Spolupráce ÚP se středními školami

Mgr. Věra Moderová, referát zprostředkování a poradenství,

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci Králové

Další vzdělávání a spolupráce se sociálními partnery Další vzdělávání a spolupráce se sociálními partnery

Mgr. Bc. Michal Šedivka, místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje

Další vzdělávání na škole. Ano, ne? Další vzdělávání na škole. Ano, ne?

Mgr. Martina Zálišová, metodik CŽU,

Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.

Programy dalšího vzdělávání v projektu UNIV 2 KRAJE Programy dalšího vzdělávání v projektu UNIV 2 KRAJE

Ing. Iva Petrláková, metodik CŽU,

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

10:30 Přestávka

11:00 Odborný program II. blok

Naše zkušenosti s možnostmi CŽV v oblasti zdravotnictví a sociální péče Naše zkušenosti s možnostmi CŽV v oblasti zdravotnictví a sociální péče

Mgr. Blanka Kadeřávková, lektor DV,

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové

Vzdělávání dospělých 50+ Vzdělávání dospělých 50+

Ing. Jan Lang, ředitel školy, mentor školy,

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o., Hradec Králové

Historie a současnost dalšího vzdělávání na OA v Kostelci nad Orlicí Historie a současnost dalšího vzdělávání na OA v Kostelci nad Orlicí

Mgr. Alena Svátková, metodik CŽU,

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Spouštění dalšího vzdělávání na OU Hradec Králové Spouštění dalšího vzdělávání na OU Hradec Králové

Mgr. Ilona Hasenöhrlová, metodik CŽU,

Odborné učiliště, Hradec Králové

Celoživotní vzdělávání na VOŠ a SPŠ, Jičín Celoživotní vzdělávání na VOŠ a SPŠ, Jičín

Ing. Alena Žalská, ředitel školy, mentor školy,

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín

12:30 Oběd, diskuze účastníků konference

17:00 Závěr konference

Nahoru