Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

UNIV 2 KRAJE - zajištění občerstvení a logistického zázemí pro semináře a kulaté stoly

veřejná zakázka je zrušena  

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části  A - B. Uchazeči o veřejnou zakázku mohou předložit nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky, ve které budou splňovat požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“). Na každou část zakázky bude uzavřena samostatná smlouva. Požadavek zadavatele na realizaci občerstvení k jednotlivým seminářům bude proveden písemnou objednávkou.


Vyzva_UNIV2K_obcerstveni_s_pripominkami.doc (241,50 KB
301109_ZD_Zajisteni_obcerstveni_def_3_s_pripominkami.doc (449,50 KB)
Kopie_SEZNAM_13_kraju_325_skol.xls (379,00 KB
Priloha_c_2_Kryci_list_A.doc (216,50 KB)
Priloha_c_2_Kryci_list_B.doc (216,50 KB)
Priloha_c_3_ZKP_s_pripominkami.doc (187,00 KB)
Priloha_c_4_prohlaseni_o_vazanosti.doc (179,00 KB


rozhodnutí o zrušení zakázky (295,75 KB

 Nahoru