Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

říjen 2012, "Hlavní trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání"

V konferenčním centru Školícího lesního podniku CŽU v Kostelci nad Černými Lesy v sále Smiřických se uskutečnilo již 13. setkání partnerství TTnet ČR ve dnech 23.–24. 10. 2012. Tématem workshopu byly "Hlavní trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR  

Hana.jpg Setkání zahájila koordinátorka TTnetu Ing. Hana Čiháková, PhD., která hovořila o aktivitách sítě TTnet v roce 2012. Dále předala informace z pracovního setkání „Thematic working group on VET trainers“ Evropské komise, kterého se zúčastnila v září letošního roku.
Rotport.jpg

Navázal doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc., z Metropolitní univerzity v Praze, který nejprve zhodnotil rozdíly v práci lektora a učitele odborných předmětů, zabýval se vlivy na působení lektorů v současné době a jejich přípravou, koncem výstupu naznačil trend vznikajících center celoživotního učení na středních školách a tím i novou roli lektora pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku.

ROTPORT.pdf ROTPORT.pdf (283,61 KB)

Mach.jpg

PaedDr. Petr Mach, CSc., ze Západočeské univerzity v Plzni se věnoval roli hospitace v odborném výcviku. Představil nám její funkci, koncepci, nástroje – tvorbu hospitačního archu, jeho ověření a vyhodnocení pro zavedení do praxe.

MACH.pdf MACH.pdf (263,70 KB)

Slivkova.jpg

Mgr. Helena Slivková z NAEP Domu zahraničních služeb prezentovala o projektu Národní tým expertů, kde hlavním cílem je šíření a podpora nástroje ECVET a jeho zavádění v České republice pomocí aktivit Národního týmu expertů. Dále se zabývala programem Leonardo da Vinci jeho současností a budoucností a plánovaným jednotným integrovaným programem „Erasmus for All“.

SLIVKOVA.pdf SLIVKOVA.pdf (603,95 KB)

SLIVKOVA.pdf SLIVKOVA.pdf (508,25 KB)

Akce NAEP.pdf Akce NAEP.pdf (351,94 KB)

Pupova.jpg Mgr. Olga Pupová z NAEP Domu zahraničních služeb představila možnosti zapojení do mezinárodních projektů, věnovala se programu celoživotního učení a programu Leonardo da Vinci.
PUPOVA.pdf PUPOVA.pdf (1,15 MB)
PUPOVA.pdf PUPOVA.pdf (1,03 MB)
Richard.jpg Programem provázel Mgr. Richard Veleta.

 

Setkání jsme letos obohatili i o kulturní zážitek. Realizovala se prohlídka zámku, kaple a zámeckého krovu.

 

 

Nahoru