Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

projekt "Tvorba a rozvoj TTnetu ČR"

Na základě pověření MŠMT z 19. 4. 2004 se Národní ústav odborného vzdělávání stal národním koordinátorem TTnetu ČR (Training of Trainers Network), partnerské sítě sdružující vzdělavatele učitelů odborných předmětů, výcviku a praxe, instruktorů  a lektorů dalšího odborného vzdělávání. TTnet ČR byl ustaven ve spolupráci a za podpory Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a MŠMT. Od roku 2005 jsou aktivity spojené s koordinací TTnetu hrazeny z kontinuálního grantu MŠMT.  

Z prostředků projektu jsou hrazeny zejména tyto položky a aktivity:

  • mzdy členů koordinačního týmu (v rozsahu cca 1 úvazku);
  • odměny spolupracovníků TTnetu za expertní práce;
  • národní konference, setkání a workshopy TTnetu ČR;
  • účast členů koordinačního týmu na akcích souvisejících s tématy TTnetu;
  • provoz a aktualizace tohoto webu

 

Nahoru