Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Workshop partnerství TTnet, duben 2012

SAM_3205.JPG Na zámku v Kostelci nad Černými Lesy v sále Smiřických se uskutečnilo jarní setkání partnerství TTnet ČR ve dnech 18.–19. 4. 2012. Tématem workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání?". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

P1050444.JPG Workshop TTnetu zahájila Ing. Hana Čiháková, Ph.D. z Národního ústavu pro vzdělávání se svou prezentací Aktivity sítě TTnet v roce 2012.
Cihakova.pdf Cihakova.pdf (2,97 MB)
P1050450.JPG Ing. Václav Hofman z VŠE v Praze, fakulty financí a účetnictví, katedry didaktiky ekonomických předmětů pokračoval s příspěvkem Role a zavádění podnikatelské výchovy v ČR.
Hofman.pdf Hofman.pdf (281,51 KB)
P1050463.JPG Mohou požadavky na kvalifikaci učitelů ovlivnit výsledky vyučovacího procesu? Touto otázkou se zaobíral Doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. z Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. při svém vystoupení.  
Rotport.pdf Rotport.pdf (228,26 KB)
P1050474.JPG Mgr. Martina Kaňáková z Národního ústavu pro vzdělávání nás seznámila s výstupy a výsledky projektu Kurikulum S.
Kanakova.pdf Kanakova.pdf (543,89 KB)
P1050487.JPG Doc. Ing. Berta Rychlíková, CSc. z Ostravské univerzity, fakulty pedagogické, katedry technické a pracovní výchovy na příkladu Inovace výuky o materiálech ve strojírenských oborech ukázala, jak je důležité a potřebné stále reagovat a poznávat nové věci při přípravě učitelů odborných předmětů.
Rychlikova.pdf Rychlikova.pdf (627,98 KB)
P1050498.JPG Mgr. Helena Slivkova z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) prezentovala příspěvek s názvem Program Leonardo da Vinci "součastnost a budoucnost".
Slivkova.pdf Slivkova.pdf (1,99 MB)
P1050509.JPG PhDr. Dana Linkeschová, CSc. z Vysokého učení technického v Brně, fakulty stavební se věnovala přínosům zahraničních mobilit a jejich možným vlivům v oblastech odborného vzdělávání.
Linkeschova.pdf Linkeschova.pdf (2,42 MB)
P1050514.JPG Workshopem provázel Mgr. Richard Veleta, Ph.D. z Národního ústavu pro vzdělávání.

 

Během workshopu panovala příjemná a tvůrčí atmosféra, za kterou děkujeme všem zúčastněným.

 

P1050438.JPG P1050452_1.JPG P1050478.JPG
P1050440.JPG P1050453.JPG P1050479.JPG
P1050451.JPG P1050457.JPG P1050480.JPG
P1050499.JPG P1050502.JPG P1050505.JPG

 


Nahoru