Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Studenti získali nové zkušenosti s fiktivními firmami

15.4.2011    Svitavský deník    str. 8       M.Lázničková    

Polička – První zkušenosti s fiktivní firmou. Mnozí z nás si ještě donedávna nedokázali představit, co je to fiktivní firma a že existuje nějaká organizace, ve které si ji můžeme založit. Jsme studenti 4. ročníku SOŠ a SOU Polička, obor obchodně podnikatelská činnost. První podnět pro založení fiktivní firmy jsme dostali od B. Pražanové, která k nám na školu nastoupila jako nová vyučující předmětu Práce ve fiktivním podniku. Nabídla nám, že bychom si mohli vyzkoušet vést svoji vlastní firmu a my jsme její nápad s chutí přijali. Naše škola má ve čtvrtém ročníku dvě třídy, tudíž jsme založili čtyři fiktivní firmy. Každá se specializuje na jiný druh zboží, který jsme si sami po dohodě zvolili.

Začátky nebyly jednoduché, ale nyní jsme i my součástí organizace CEFIF, centra fiktivních firem, který spadá pod Národní ústav odborného vzdělávání. První veletrh se uskutečnil přímo v naší škole. Tento den byl zároveň dnem otevřených dveří. Tudíž mezi našimi zákazníky nebyli jen studenti školy, ale i potenciální studenti a jejich rodiče. Veletrh se vydařil, přestože nám odhalil první chyby, kterých jsme se při zakládání firmy dopustili.

Poté jsme navštívili další dva regionální veletrhy, kterých se, bohužel, mohli zúčastnit jen někteří z nás. První se konal v Hradci Králové, kde naši studenti měli veliký úspěch a umístili se na předních místech. Druhý veletrh se konal v Brně, kde jsme představili naší firmu a sklidili jsme pěkné ohodnocení za prezentaci, která se zde promítala. Měli jsme také štěstí, že nás navštívila pracovnice organizace CEFIF Dana Batelková, která nás ohromila zkušenostmi s fiktivními firmami. Návštěva proběhla ve formě besedy, při které ohodnotila naši dosavadní práci a s respektem jsme přijali její námitky a připomínky, které byly na místě. Tyto rady jsou určitě důležité pro to, abychom firmu s čistým svědomím předali nižším ročníkům, které ji po nás převezmou. Týká se to oborů obchodně podnikatelská činnost a nástavbového podnikání.

Ve firmách budou také pokračovat nové obory na naší škole, a to gastronomie a hotelnictví a cestovní ruch. Určitě každý z nás může říct, že jsme získali mnoho zkušeností. Naučili jsme se vyplňovat smlouvy, každý z nás měl přidělenou práci a tu se snažil co nejlépe vykonat.

Nejdůležitější zkušeností však byla komunikace na veletrzích. Myslím, že vrcholem našeho poznávání byl veletrh v Praze, kterého se zúčastnily nejen české firmy, ale také zahraniční, protože v dnešní době je komunikace se světem už běžná.

Nejen pro mě to byl určitě velký zážitek.

 

O autorovi| MICHAELA LÁZNIČKOVÁ, studentka 4. ročníku

Nahoru