Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Stručná historie

Koncept fiktivních firem spatřil světlo světa v 17. století, kdy byl v Německu používán pro zácvik nových pracovníků v místních manufakturách. Pro potřeby vzdělávání začaly být fiktivní firmy používány v německy mluvících zemích od druhé poloviny minulého století.

Do České republiky přišly fiktivní firmy v roce 1992, kdy Mgr. Slanař z Vídně na VŠE přednášel o této vzdělávací metodě. Na základě zájmu, který tato přednáška vzbudila bylo na Katedře didaktiky ekonomických předmětů založeno Centrum fiktivních firem. Jeho prvním vedoucím se stal Doc. Miloslav Rotport.

Na VŠE CEFIF působil až do konce roku 2001, kdy z důvodu odnětí finančních dotací MŠMT přešel CEFIF na Národní ústav odborného vzdělávání, kde sídlí dosud.

Rok 2003 je dalším důležitým datem v historii fiktivních firem u nás. Od tohot roku je CEFIF přidruženým členem EUROPEN.

Nahoru