Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Požadavky

pro úspěšné složení zkoušky:  

  • z kancelářského psaní na klávesnici: psát při desetiminutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů) a podle dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku, a to bez podstatné odchylky od dispozic a s maximálně dvěma hrubými chybami v každé z písemností. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.
  • ze psaní na klávesnici zvýšenou rychlostí: psát při dvou desetiminutových opisech rychlostí nejméně 300 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů). Písemnosti uchazeč nezpracovává, pokud předloží vysvědčení ze základní státní zkoušky. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.
  • z mistrovského psaní na klávesnici: psát při dvou dvacetiminutových opisech rychlostí nejméně 400 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů). Písemnosti uchazeč nezpracovává, pokud předloží vysvědčení ze základní státní zkoušky. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.
  • ze zpracování textu: provádět základní operace v textovém editoru, správně interpretovat korekturní značky a na jejich základě opravit v textovém editoru pdředložený text, orientovat se v gramatice spisovné češtiny, psát rychlostí alespoň 6 000 čistých úhozů za 30 minut při penalizaci 50 úhozů za každou chybu, dosáhnout minimálně 6 000 bodů.

Nahoru